Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 13 octombrie – Psalmul 118, v. 2: Să zică Israel!

13 octombrie – Psalmul 118, v. 2: Să zică Israel!

13 octombrie – Psalmul 118, v. 2: Să zică Israel!

Acel suflet şi acea lucrare cu care Dumnezeu a făcut minuni cu totul deosebite

şi care s-au bucurat de la Dumnezeu de un dar şi de o stare deosebită,

şi care se împărtăşesc din partea lui Dumnezeu de binecuvântări deosebite

– trebuie să aibă neîncetat în gura lor numai lauda lui Dumnezeu!…

Un popor cu care Dumnezeu a făcut minuni pentru a-l scăpa de năvălitorii săi, de asupritorii şi tiranii săi

– acela nu trebuie să-I fie niciodată necredincios lui Dumnezeu, Izbăvitorul său.

Ci să-I fie cu atât mai recunoscător cu cât robia din care l-a scăpat Dumnezeu a fost mai îndelungată şi libertatea pe care i-a redat-o este mai mare.

Un popor care a supravieţuit numai datorită ocrotirii şi ajutorului dumnezeiesc,

în mijlocul a mii de primejdii, de asupritori şi de năpăstuiri,

acela nu trebuie să uite niciodată pe Dumnezeu, ci, cu toată puterea lui, să strige slavă Binefăcătorului său şi să înalţe neîncetat Numele Lui, fiindu-I supus şi închinător.

 

O poporul meu, care mai trăieşti numai datorită milei şi izbăvirii minunate a lui Dumnezeu, iată datoria ta cea foarte mare!

Toată istoria ta, poporul meu, este plină de minuni.

Nu braţul conducătorilor şi vitejia luptătorilor tăi te-au izbăvit pe tine din mâinile unor vrăjmaşi de sute de ori mai numeroşi şi mai tari, ci numai puterea lui Dumnezeu, numai puterea Lui!

De aceea, tu niciodată n-ai voie să zici altceva decât că în veac ţine mila Lui. Şi în veac, slava Lui!

 

O suflete al meu, tu, cu care, la fel, Dumnezeu a făcut minuni nemaipomenite!…

Care ai fost în apă, dar valurile nu te-au înecat.

Care ai fost în foc, dar flăcările nu te-au mistuit.

Care ai fost în mâini ucigaşe, dar ai fost izbăvit neatins…

Care ai fost de atâtea ori în pragul morţii şi în locul morţilor, dar te-ai întors viu…

Care ar fi trebuit să fii de atâtea ori nimicit – şi totuşi n-ai fost!…

O, tu, suflete al meu, eşti şi mai dator până în veşnicie să nu spui altceva decât slavă, slavă şi recunoştinţă Domnului şi îndurării Lui care ţin veşnic şi prin Care ai fost izbăvit şi tu!

Căci dacă n-aţi face astfel,

neam al meu şi suflet al meu,

v-aţi face vinovate de un păcat veşnic

şi de o nerecunoştinţă prea de neiertat faţă de Dumnezeu!

 

De aceea, tu, neam al meu

şi tu, suflet al meu,

strigaţi neîncetat prin toate clopotele voastre şi prin toate buzele şi limbile voastre,

şi prin toate rugăciunile şi legiuirile voastre,

şi prin toate mădularele voastre, de sus şi până jos,

că Domnul este bun şi că în veac este mila Lui!

Căci, dacă nu strigaţi voi laudă Domnului, vor striga odată pietrele osândă împotriva voastră!

Vor striga dealurile voastre şi morţii voştri, fiindcă acestea n-au uitat ceea ce voi nu vreţi să vă mai aduceţi aminte! Dacă nu vreţi să vă aduceţi.

 

Dumnezeule Preaputernic,

Izbăvitorul şi Mântuitorul nostru din mâinile tuturor vrăjmaşilor noştri,

fii în veci binecuvântat, pentru că Tu eşti bun şi pentru că veşnică este mila Ta!

Îţi mulţumim neîncetat pentru toată mântuirea de care ne-ai făcut parte în viaţa noastră şi pentru toate izbăvirile minunate pe care ni le-ai dat.

Pentru toate strigătele pe care ni le-ai auzit şi pentru tot ajutorul Dreptei Tale puternice, prin care ai izgonit pe asupritorii noştri şi ne-ai izbăvit din nenorocirile noastre.

Te rugăm, Doamne, să pui în glasul nostru o neîncetată laudă şi mulţumire pentru Tine.

Să nu tăcem niciodată, nerecunoscători şi uituci, ci să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea Ta, că ne-ai învrednicit pe noi să scăpăm din locuri în care alţii au pierit

şi să rămânem cu viaţă prin stări în care alţii s-au nimicit, pe totdeauna.

Doamne, numai Ţie Îţi datorăm libertatea noastră şi viaţa noastră,

mântuirea şi bucuria noastră.

Pentru toate, Doamne, numai Ţie toată lauda!

Amin.

 

 

 

 

 

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!