Mărturii Meditaţii Traian Dorz

17 noiembrie – SĂRUTĂRILE GURII LUI

Cântarea Cântărilor 1, 2

Stările cele mai înalte pentru un suflet credincios sunt cele din dulcea lui intimitate cu Iisus, Mirele şi Preaiubitul său ceresc.

Dumnezeu, fiind iubire – după cum este scris (I Ioan 4, 8) – doreşte atât de mult să stea mereu cu noi în acele stări de dulce părtăşie pe care numai dragostea fierbinte şi curată le poate da şi le poate primi!

Cuvintele dulci, cântările inspirate, rugăciunile fierbinţi şi stările de har pe care un suflet ales şi scump le trăieşte atunci cu Iisus sunt cele mai cereşti pe care un om le poate trăi cu Dumnezeul său pe lumea asta.

Să mă sărute cu sărutările gurii Lui,

căci toate dezmierdările Tale sunt mai bune decât vinul…

Suflete, pătrundem, prin Cântarea Cântărilor, pe un loc sfânt. Ne pregătim să intrăm într-o sărbătoare… Ne apropiem de un altar…

Leapădă-ţi chiar de acum, de la cel dintâi pas, încălţămintea cu care ai venit până aici. Şi fă mai departe, fiecare pas următor, cu picioarele curate, simţitoare şi tăcute (Exod 3, 5).

Dacă nu poţi, mai bine să nu intri aici deloc.

Leapădă-ţi veşmintele cu care ai umblat până acum şi îmbracă chiar de la intrare haina de nuntă. Căci nimeni nu va putea rămâne aici fără această haină (Matei 22, 11-13) .

Leapădă-ţi gândurile fireşti, priceperea firească, înţelegerea firească (Rom. 8, 5).

Rupe-ţi din fiinţa ta – cum se rupe o stârpitură pe care o lepezi – simţurile blestemate ale firii păcătoase.

Şi leapădă-le de la tine acum cu toată graba, cu toată hotărârea. Altfel nu vei putea primi să se zămislească în tine o altă fiinţă.

Şi anume fiinţa cea nouă, omul cel nou.

După chipul lui Hristos, după firea lui Hristos, pentru slava lui Hristos.

Leapădă ochii cei vechi şi deschide-ţi alţi ochi, ochii cei noi, pentru ceea ce vei vedea – altfel totul îţi va părea întors.

O, Dumnezeul şi Mântuitorul meu drag, iată-mă, vin şi eu, dorind să mă alipesc de sânul Tău dulce, să fiu şi eu un suflet preaiubit de Tine şi să mă învrednicesc de harul de a fi mireasa Ta.

Sărută-mă cu sărutările gurii Tale.

Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

 

Lasă un răspuns