Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 19 octombrie – Psalmul 119, v. 30: Aleg calea Adevărului!

19 octombrie – Psalmul 119, v. 30: Aleg calea Adevărului!

19 octombrie – Psalmul 119, v. 30: Aleg calea Adevărului!

Ce grea este alegerea căii Adevărului!
Ce greu este totdeauna să alegi calea aceasta, când ea este cea mai greu de găsit şi cea mai puţin plăcută oamenilor, pentru că ea este cea mai puţin comodă pe pământ!

Cel dintâi Adevăr este Hristos (Ioan 1, 17; 14, 6 şi 18, 37).
Al doilea, este Cuvântul Său (2 Sam. 7, 28; Ioan 17, 17).
Al treilea, nu mai este.
Cea mai fericită alegere pentru orice om nu este aceea când el este ales împărat
sau, cu atât mai puţin, altceva mai mic decât împăratul.
Nici când el îşi alege cea mai comodă cale, sau casa cea mai frumoasă, ori fiinţa cea mai plăcută…
Ci, când din toate glasurile care îl cheamă, el alege glasul lui Hristos.
Şi din toate căile, alege calea Adevărului.
Şi din toate iubirile, alege iubirea Lui.
Şi din toate slujbele, ascultarea de El.

Deşi alegerea Adevărului nu-ţi poate aduce pe pământ, de cele mai multe ori, decât prigoniri şi necazuri, sărăcie şi singurătate,
totuşi, nu există o mai strălucită răsplată pentru sufletul care Îl alege decât cea dăruită de El.
Acela care L-a ales pe Domnul Iisus Hristos, care a părăsit totul pentru a-L alege pe El.
Acela care a ales şi alege necurmat calea Adevărului, calea mântuirii, calea cerească, şi ţine cu orice preţ la această cale, acela este omul cel mai fericit, cel mai puternic şi cel mai bogat.

Calea Adevărului este, mai întâi, învăţătura cea dreaptă (Fapte 18, 26),
adică înţelesul cel adevărat al Cuvântului Sfânt.
Înţelesul care s-a cristalizat prin roadele sale (Mat. 7, 16)
şi prin trăinicia sa (Fapte 5, 38-39).
Căci Roadele şi Durata sunt cele două semne după care se poate cunoaşte Adevărul.
Adevărul rodeşte sănătos şi trăieşte neschimbat.
Iată cele două dovezi ale învăţăturii celei drepte prin care s-a născut
şi prin care rodeşte,
şi prin care durează Biserica lui Hristos,
de două mii de ani!…
Roadele ei sunt martirii credinţei creştine.
Şi operele dragostei creştine.
Şi aducerea atâtor popoare la cunoaşterea lui Hristos, din întunericul păgânismului.
Iar Durata ei sunt douăzeci de veacuri, până acum.
Şi veacuri fără număr înainte (Ps. 145, 13; Dan. 7, 14; Luca 1, 33; Evrei 1, 8).
Iar dacă Dreptarul Învăţăturii Sănătoase este acesta, atunci este o condiţie de viaţă sau de moarte, de mântuire sau de pierzare, a-l ţine întocmai
sau a nu-l ţine (1 Cor. 15, 1-2; 2 Tim. 1, 13; Tit 1, 9).

De aceea, suflete al meu, fii cu multă băgare de seamă ce învăţătură alegi şi ce credinţă primeşti!
Căci una este învăţătura adevărată,
după cum una este Credinţa
şi unul, Botezul,
precum este un Singur Dumnezeu
şi este un Singur Domn Iisus Hristos (1 Cor. 8, 6; Efes. 4, 5-6).
Dar învăţături false şi credinţe înşelătoare sunt multe.
Şi mulţi sunt propovăduitorii lor, care fac mai multe botezuri,
vestesc mai multe evanghelii,
pentru că slujesc mai multe duhuri (Gal. 1, 7-9; 2 Cor. 11, 4).

Suflete al meu, oricât de bine s-ar şti lăuda aceşti apostoli înşelători (2 Cor. 11, 13),
tu fii treaz şi te fereşte de ei! (Rom. 16, 17-18).
Oricât te-ar chema, nu te duce după ei! (Mat. 24, 11; Luca 21, 8).
Oricât ţi-ar promite mântuirea, nu-i urma!
Oricât ţi-ar batjocori credinţa şi învăţătura rămasă de la înaintaşii tăi în credinţă (Evrei 13, 7),
tu apără-o şi ţine-o cu statornicie aşa cum ai primit-o! (Tit 1, 9).
Alege totdeauna calea Adevărului
şi stai totdeauna de partea Lui,
ca să fii găsit deplin în El! (Filip. 3, 9).

O Preaslăvit Adevăr Dumnezeiesc,
Izvorul Luminii şi al Sfinţeniei,
fii binecuvântat!
Fii binecuvântat, Doamne Iisuse, Care eşti Adevărul şi ne călăuzeşti în Adevăr.
Îţi mulţumim că nu ne-ai lăsat în întunericul şi în robia minciunii, ci ne-ai adus lumina şi Cuvântul călăuzitor al Adevărului dătător de viaţă.
Îţi mulţumesc că nu m-ai lăsat nici pe mine în pierzarea şi rătăcirea amăgirilor în care vieţuiesc cei străini de legământul Tău şi de calea Ta.
Te rog, Doamne Iisuse, să nu mă mai laşi niciodată şi întru nimic să mă mai depărtez de calea aceasta,
ci să o doresc, să o iubesc şi să o aleg totdeauna, ori cu ce suferinţe ar fi împreunată umblarea pe ea.
Căci numai cei care trăiesc în dragoste
şi umblă în adevăr
vor vedea cu adevărat mântuirea Ta.
Amin.

*
* *

Cuvinte înţelepte:

«Cel care voieşte să cunoască adevărul, trebuie, mai întâi, să se curăţească de păcat.»

Sf. Ioan Gură de Aur

*

Adevărul el te cheamă ca tu să te duci spre el,
nu el vine către tine – el nu merge-n nici un fel,
ci el merge numa-n calea cinstei şi-a dreptăţii,-n veac,
şi numai pe calea asta dacă mergi îi eşti pe plac!

*

Adevărul izvorăşte din trăire,
nu din gură;
poate soba fi frumoasă,
când nu-i jarul – nu-i căldură!

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!