Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 2019 martie

Archive: martie 2019

Cine este un necinstitor al Crucii nu poate fi un ostaş al Domnului.

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie: Să cinstească cu toată evlavia semnul Crucii Domnului nostru Iisus Hristos ca pe Semnul Dragostei, Biruinţei şi al Mântuirii Lui pentru noi. Să-şi facă cu evlavie şi fără ruşine, în chip frumos şi vrednic, semnul Sfintei Cruci, ori de câte ori se cere, potrivit
Read more

Ce spune Părintele Iosif despre Sfânta Cruce

Oastea Domnului este o armată duhovnicească strânsă la luptă contra vrăjmaşului diavol. Taina biruinţelor noastre este în semnul care i s-a arătat cândva şi împăratului Constantin: Crucea Domnului Iisus. Medalia noastră şi steagurile noastre poartă semnul Crucii, arătând prin aceasta că lupta noastră se reazemă pe
Read more

O CRUCE MARE SUNT ŞI VREMURILE NOASTRE

Suferinţele şi necazurile din această lume sunt şi ele o cruce pe care Domnul Dumnezeu o pune pe umerii noştri, spre sănătatea şi mântuirea noastră cea sufletească. Crucea suferinţelor ne aduce aminte de Domnul şi ne cheamă să ne întoarcem la El. O cruce mare şi grea sunt şi vremile noastre. S-a pus această cruce
Read more

Ce spun Sfinţii Părinţi despre Sfânta Cruce

„Crucea este Voinţa Tatălui, Slava Fiului, Bucuria Duhului, podoaba îngerilor, siguranţa credincioşilor, lauda lui Pavel.” ( Sf. Ioan Gură de Aur ) „Crucea este Fiica lui Dumnezeu şi biruirea patimilor.” ( Sf. Maxim Mărturisitorul ) „Crucea este nimicirea păcatului.” ( Avva Isaia ) „Crucea este toată virtutea şi
Read more

Ce spune Sfânta Scriptură despre Sfânta Cruce

„…înadins şi-a încrucişat mâinile…” (Geneza 48, 14). „Iar Domnul a zis către Moise: «Fă-ţi un şarpe de aramă şi‑l pune pe un stâlp; şi de va muşca şarpele pe vreun om, tot cel muşcat care se va uita la el va trăi” (Numeri 21, 8). „Şi i-a zis Domnul: «Treci prin mijlocul cetăţii, prin Ierusalim, […]
Read more

Cuvânt la Duminica a treia din Postul Mare: PE CRUCE S-A ÎNĂLȚAT ÎNTRU SLAVĂ MIRELE BISERICII

„Adevărat vă spun vouă, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea Impărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” Duminica Crucii, a treia din Postul Mare, ne îndreaptă deja privirile spre Golgota, spre acel munte unic din lume unde Dumnezeu a vrut să ne răscumpere de […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!