Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 22 noiembrie – Psalmul 133, v. 1: … Fraţii împreună

22 noiembrie – Psalmul 133, v. 1: … Fraţii împreună

22 noiembrie – Psalmul 133, v. 1: … Fraţii împreună

O, cât de cutremurătoare sunt aceste două cuvinte: Fraţii împreună!

Cât de multă lumină cuprind ele când fraţii împreună petrec dulce şi plăcut,

în rugăciune, în dragoste, în unitatea desăvârşită a aceleiaşi învăţături,

în armonia caldă a aceleiaşi credinţe,

în părtăşia cea scumpă a înţelegerii, iertării, într-ajutorării, în bucuria cu adevărat frăţească şi curată.

 

Dar cât de mult întuneric şi nefericire cuprind aceste două cuvinte când fraţii împreună nu trăiesc în dragoste şi nu trăiesc în pace! Ei, fraţii împreună.

Când nu trăiesc decât să se chinuiască şi să se urască unii pe alţii – ei, fraţii împreună.

Nicăieri nu este bucurie mai plăcută şi mai dulce ca între fraţii care se iubesc cu adevărat împreună,

dar nici duşmănie nu-i mai mare ca între fraţii care se urăsc împreună.

Şi după cum nu există un mai fericit părinte ca acela care îşi poate privi copiii săi trăind totdeauna în dragoste şi în caldă părtăşie împreună,

tot aşa nu există o mai mare nefericire decât aceea a unui părinte care îşi vede copiii săi urându-se unul pe altul.

 

În chiar sânul aceleiaşi familii se întâmplă adeseori că aceiaşi fraţi,

care multă vreme au trăit în pace şi au umblat în dragoste, bucurându-se dulce unii de alţii, dintr-o dată între inimile lor frăţeşti cade negura deasă a neînţelegerii, apoi noaptea urii şi trăsnetele certurilor.

Şi dacă nici unii, nici alţii nu-şi dau seama cu adevărat de nenorocirea aceasta,

atunci păcatul cuibărit în inimile lor se lăţeşte, se adânceşte, se îngroaşă neîncetat,

fiind alimentat şi dintr-o parte şi dintr-alta,

până ajunge o prăpastie fioroasă plină cu foc, cu otravă, cu murdărie şi cu blestem.

Un adevărat iad, în care ard şi se chinuiesc încă din lumea aceasta fraţii împreună.

Ce le mai rămâne apoi bun din tot ce au şi din tot ce au avut ei odată?

– Nimic!

 

Iată cât de mare lucru este ca fraţii să vegheze cu toţii împreună şi fiecare în parte,

spre a nu se ajunge niciodată la răceală şi apoi la îngheţ!

Să vegheze fiecare ca să nu cadă nici într-o ispită care l-ar putea rupe de dragostea şi de părtăşia celorlalţi fraţi.

Să nu-şi abată inima spre legături străine, spre înfrăţiri străine sau spre iubiri şi credinţe străine.

Căci întovărăşirile rele strică obiceiurile bune.

Strică armonia familiei şi, în urmă, nimiceşte toată părtăşia frăţească.

Să nu se lase nici unul dintre fraţi ispitit de gânduri de întâietate,

ori de lăcomia laudei sau a banului…

Să nu cadă în păcatul aprins al desfrânării, sau al băuturii, sau al clevetirii.

Căci din pricini de acestea încep fraţii să se despartă dimpreună.

Şi dacă numai unul nu veghează ca să nu cadă într-o astfel de ispită,

iar ceilalţi nu veghează ca să-l ridice îndată şi cu duhul rugăciunii, înţelept şi grabnic,

satana a şi început nimicirea tuturora.

 

De aceea, fraţii mei, îndată ce vedeţi pe vreunul dintre voi că păcătuieşte, săriţi cu toţii ca arşi…

Săriţi la rugăciune, la post şi lacrimi fierbinţi către Domnul şi către fratele căzut în primejdie – şi nu vă lăsaţi până veţi birui şi veţi scoate dintre voi păcatul!

Nu-l lăsaţi să stea până diseară, sau până mâine, sau până anul viitor,

căci cu cât se învecheşte răul, cu atâta prinde mai adânci rădăcini şi va putea fi scos mai cu greu. – Dacă vreodată va mai putea fi scos.

De aceea, fiecare să-şi recunoască partea sa de vină şi să-şi ceară iertare,

chiar dacă nu se simte vinovat că a făcut răul,

să se simtă vinovat că n-a făcut binele la timp.

Căci dacă cei mai nevinovaţi îşi vor recunoaşte vina, va ajunge să şi-o recunoască şi cel mai vinovat.

Numai aşa trebuie să facă fraţii împreună! Numai atunci va fi între ei totul şi totdeauna, şi plăcut, şi dulce.

 

Preabunule Tatăl nostru Care eşti în ceruri,

ai milă de noi toţi care ar trebui să trăim neîncetat într-o plăcută şi dulce dragoste împreună, dar nu trăim totdeauna aşa!

Iartă, Sfinte Tată Bun, păcatul fiecăruia dintre noi

şi dă-ne fiecăruia o adâncă pocăinţă spre a ne recu-noaşte partea noastră de vină,

ca să scoatem grabnic răul din noi şi dintre noi!

Nu ne lăsa, Doamne, să începem a ne urî unii pe alţii, ca să nu ajungem să nu ne mai putem vedea, apropia, ierta şi uni.

Ci, cu lacrimi şi cu rugăciune, să dorim şi să luptăm până la biruinţă.

Te rugăm, Sfinte Tatăl nostru, pune în toţi fraţii un duh treaz de înţelepciune cu care să-şi păzească fiecare curăţia personală şi dragostea frăţiei,

spre a avea totdeauna bucuria de a se vedea, de a se întâlni şi de a petrece împreună unii cu alţii.

Căci, după dragostea Ta, numai dragostea lor ne mai poate ferici.

Amin.

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

Suprema formă de iubire la credincioşi e-a fi uniţi;

pe Dumnezeu cine iubeşte, iubeşte şi pe-ai Lui iubiţi,

îi va iubi pe toţi fierbinte,

pe toţi, din orice neam şi loc,

pe cei de-aproape, de departe,

pe slabi sau tari,

cu-acelaşi foc!

 

 

 

 

Cântarea Psalmului 133

 

O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.

 

  1. Iată ce plăcut şi dulce

e să locuiască

fraţii pururea-mpreună,

să se veselească,

cu cântări, cu psalmi, în Domnul

să se veselească!

 

  1. E plăcut cum e mireasma

care-i mai aleasă,

când pe cap turnată curge

spre veşmânt se lasă,

peste barba, spre veşmântul

lui Aaron se lasă.

 

  1. Dulce-i ca şi roua care

din Hermon pogoară

pe-al Sionului sfânt munte-n

fiecare seară,

dulce, răcoroasă, sfântă-n

fiecare seară.

 

… Ce plăcută-i şi ce dulce,

Doamne, adunarea,

acolo revarsă Domnul

binecuvântarea,

viaţa pentru veşnicie,

binecuvântarea!…

Author: Gradinaru Dragos

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!