Mărturii Meditaţii Traian Dorz

22 octombrie – CĂRUIA I-A DAT DUMNEZEU AVERE

Eclesiastul 6, 2

Nu este nimeni care să aducă ceva pe pământ când se naşte din mama sa. Tot ce a adunat şi are pe lumea asta, fiecare om a aflat aici şi va lăsa aici…

Când omul se naşte pe lume, vine cu pumnii strânşi, ca şi cum ar spune: Voi cuceri totul, voi strânge totul. Iar când pleacă din lume, moare cu palmele desfăcute ca şi cum ar spune: N-am luat nimic şi nu duc nimic din tot ce am strâns pe pământ.

De aceea este scris:

Este un rău pe care l-am văzut sub soare şi care se întâlneşte des între oameni.

Este, de pildă, un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogăţii şi slavă, aşa că nu-i lipseşte nimic din ce-i doreşte sufletul – dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele. Ci un străin se bucură de ele: aceasta este o deşertăciune şi un rău mare…

Iată deci adevărul că orice avere, orice bogăţie şi orice slavă sunt date omului de către Dumnezeu.

Averea trupească, bogăţiile duhovniceşti şi slava unui loc mai ridicat printre ceilalţi sunt dăruite omului numai de către Dumnezeu.

De la El e moştenirea sau dobândirea averilor materiale.

De la El sunt însuşirile dobândite ale cuiva: mintea mai ascuţită, puterea de muncă mai mare, voinţa mai stăruitoare, deprinderea mai uşoară… calităţile mai alese.

De la El, înălţarea pentru o vreme pe un scaun de răspundere şi cinste.

Toate numai de la Dumnezeu, pentru a-i da omului aceluia – prin folosirea cuminte a tuturor acestora – ceea ce îi doreşte sufletul lui, adică mântuirea şi fericirea adevărată şi veşnică.

Dar omul, când le are pe acestea, nici nu mai gândeşte la dorinţele sufletului. Se gândeşte numai la dorinţele trupului său.

Şi la satisfacerea acestor dorinţe.

O, Doamne Dumnezeule, ale Căruia sunt toate lucrurile, fii binecuvântat! Te rugăm, ajută-ne să le socotim pe toate ca un dar al Tău şi să le folosim spre slava Ta

şi spre mântuirea sufletului nostru.

Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns