Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 23 noiembrie – Psalmul 134, v. 1: … Noaptea, în Casa Domnului

23 noiembrie – Psalmul 134, v. 1: … Noaptea, în Casa Domnului

23 noiembrie – Psalmul 134, v. 1: … Noaptea, în Casa Domnului

Slujba de ziua este totdeauna mai uşoară decât noaptea.

Ziua, Casa Domnului este mereu cercetată, este mereu plină.

Plină de lumină, de bucurie, de cântări, de închinători, de ascultători, de curioşi…

Dar, când vine noaptea, lumina se întunecă,

bucuria se împuţinează,

cântările înceată,

închinătorii se răresc,

ascultătorii se duc,

curioşii se ascund…

Când vine noaptea, numărul slujitorilor rămâne mai mic şi puterea lor este mai greu încercată.

Slujba devine mai grea, mai plină de primejdii şi de ameninţări,

iar ispitele cresc nu numai în număr, ci şi în putere.

 

Atunci, a păstra focul nestins pe altar este nespus mai greu (Lev. 6, 13).

Atunci, totul cere o muncă istovitoare. Pentru că, noaptea, cei rămaşi la slujbă, trebuie să facă şi lucrul celor duşi, şi partea celor fugiţi.

Trebuie să facă singuri cât făceau altădată nu numai un număr mai mare, dar şi în condiţii mai uşoare.

Desigur, sunt de o mare trebuinţă în Casa Domnului cât mai mulţi slujitori, fiindcă trebuinţele ei sunt atât de multe!

Este atât de mult bine care trebuie făcut, încât niciodată nu vor fi prea mulţi cei care vin să-l facă.

Este atât de multă nevoie de rugăciune, de lumină, de vestire, încât totdeauna va mai fi loc pentru oricine doreşte să le împlinească!…

Este atâta lipsă pe pământ de cei credincioşi, încât va fi binecuvântat de Dumnezeu oricine trăieşte şi moare ca un adevărat credincios,

oricât ar fi de neînsemnat locul unde a slujit acesta în Casa Domnului, în Biserica Lui şi în slujba Sa.

 

Dar când vin vremile de încercare peste Biserica şi Lucrarea lui Hristos…

Când vine noaptea peste Casa Domnului…

Şi când numărul celor care stau să-L slujească pe Domnul rămâne tot mai mic,

iar slujba devine cu mult mai grea,

atunci preţul celor care stau şi slujesc devine de o mie de ori mai mare şi mai frumos.

În astfel de împrejurări este, desigur, mare şi grea slujba celor luaţi din Casa Domnului şi duşi în casa suferinţei,

ca să facă acolo o slujbă după planul şi după voia Domnului…

Dar cu nimic nu-i mai mică şi mai uşoară nici slujba celor rămaşi ca să întreţină focul de pe altar!…

Iar dacă răbdarea unora merită să fie cinstită şi pomenită spre slava Domnului, căci ea aduce totdeauna un nou har, o nouă putere şi o nouă lumină Casei Domnului, desigur, tot la fel este vrednică de cinstire îndrăzneala, hărnicia şi stăruinţa celor rămaşi.

Căci, datorită lor, lucrarea s-a păstrat şi a continuat rodind.

 

De aceea, dragi slujitori ai Domnului, voi, care sunteţi lăsaţi în Casa Domnului în schimbul de noapte, în vremile de încercare şi de prilej,

când tot lucrul rămâne pe seama voastră

– o, fiţi treji!

Simţiţi-vă atunci răspunderea care rămâne toată pe umerii voştri – şi întăriţi-vă!

Căci nu numai o slujbă mai grea veţi primi, ci şi o putere mai mare!

Ridicaţi-vă atunci mâinile mai mult şi binecuvântaţi mai frumos, rugându-vă mai fierbinte şi nu încetaţi până ce va trece noaptea!

Fiţi credincioşi în lucrul încredinţat, atunci, numai vouă! Faceţi totul şi în locul tuturora, până când iarăşi se vor întoarce toţi cei duşi în suferinţă, până când iarăşi va veni lumina peste toţi.

Căci fiind una şi la slujbă, veţi fi una şi la răsplătire, cu toţii, şi cei din Casa Domnului, şi cei duşi în Casa Robiei.

 

Preaslăvit Dumnezeu, Stăpânul şi Împăratul nostru,

fii slăvit pentru toţi slujitorii Tăi adevăraţi

şi pentru felul în care ştii Tu să-i împarţi pentru a sluji Cauzei Tale, după voia Ta, şi Ziua, şi Noaptea.

Binecuvântează-i, Doamne, pe toţi!

Dar, Te rugăm, în chip deosebit să-i binecuvântezi pe acei care îi alegi să rămână de slujbă în Casa Ta pe timp greu de noapte, în vremea de încercări şi de primejdii.

Răsplăteşte-i, Doamne, pe toţi cei care Te-au slujit frumos şi adevărat în noaptea lungă şi grea a prigoanelor Bisericii Tale.

Şi nu lăsa, Doamne, niciodată Lucrarea Ta în vreo noapte fără slujitori treji şi harnici.

Ci, cu cât este mai grea noaptea şi mai lungă, cu atât fă, Doamne, să fie nu numai mai mare numărul lor, dar şi mai curată, mai aprinsă, mai trează râvna lor.

Amin.

 

 

Cântarea Psalmului 134

 

O cântare a treptelor.

 

  1. Iată, lăudaţi pe Domnul

azi, toţi robii Domnului,

binecuvântaţi pe Domnul

câţi staţi noaptea-n Casa Lui,

noaptea, treji, în Casa Lui!

 

  1. Către Sfintele-I Lăcaşuri

mâinile vă ridicaţi

şi pe Domnul totdeauna

nalt să-L binecuvântaţi,

toţi să-L binecuvântaţi.

 

  1. Să te binecuvânteze

Domnul, din Sionul Sfânt,

El, Care-a făcut tot cerul

şi-a făcut acest pământ,

cerul tot şi-acest pământ!

error

Author: Gradinaru Dragos

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!