Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 24 octombrie 1988 – 27 de ani de la trecerea la Domnulul a fratelui LEON ANDRONIC din Dorneşti – Rădăuţi

24 octombrie 1988 – 27 de ani de la trecerea la Domnulul a fratelui LEON ANDRONIC din Dorneşti – Rădăuţi

24 octombrie 1988 – 27 de ani de la trecerea la Domnulul a fratelui LEON ANDRONIC din Dorneşti – Rădăuţi

A fost unul dintre cei mai harnici şi ostenitori fraţi bucovineni. Zeci de ani el a fost în primele rânduri ale Oastei Domnului un foarte râvnitor purtător al Cuvântului Sfânt. Un stegar viteaz şi hotărât, care a luat parte la cele mai cunoscute bătălii din câmpul Oastei Domnului. A intrat în Oastea Domnului prin anul 1932, încă de tânăr, şi de atunci el este mereu harnic şi activ în cercetarea de fraţi şi adunări din toată ţara. El a fost prezent la toate cele trei mari momente din Istoria Oastei: la 12 septembrie 1937 (la consfătuirea pe ţară de atunci), la 12 februarie 1938 lângă sicriul Părintelui Iosif, precum şi la 6 noiembrie 1976 la Poiana Braşov. Totdeauna statornic lângă adevărul Oastei Domnului, el a rămas până la sfârşit neclintit pe calea cea dreaptă a învăţăturii Bisericii noastre şi a Oastei Domnului. (fr. Traian Dorz, din ”Fericiţii noştri înaintaşi”)

Dar cu câteva zile mai înainte de trecerea sa, Domnul mi-a pus pe inimă să fac un drum până la Bacău, să-l mai revăd o dată pe acest frate scump cu care umblasem şi lucrasem împreună de peste cincizeci de ani. Încă din primii mei ani la Sibiu îl cunoşteam pe fratele Leon nedespărţit de fratele David la toate marile ocazii din Sibiu şi din ţară ale Oastei Domnului. Presimţeam că foarte curând ne va veni rândul ori unuia, ori celuilalt. Şi, cum nu-l văzusem de mult, am făcut tot ce am putut şi am luat drumul până la Bacău.

La un plan pus la cale de Domnul, fratele Leon venise fără să ştie de ce, şi el, de departe, de la un tratament medical, acasă la Bacău. Numai bine a făcut Domnul că ne-a întâlnit. L-am luat cu noi şi am participat apoi în duminica aceea, după-masă, pentru ultima dată la adunarea din Bacău. Nici eu nu mai fusesem la adunarea aceasta de patruzeci şi doi de ani, aşa că am avut o neuitată bucurie cu toţi fraţii din Bacău pe care nu-i văzusem de atunci. Fratele Leon a ţinut o scurtă vorbire, luându-şi rămas bun de la fraţi pentru ultima dată. A fost o profeţie, pentru că, într-adevăr, peste o săptămână pleca la Domnul. (fr. Traian Dorz, din ”Istoria unei jertfe”, vol 4)

 

…urmează la cuvânt fratele Leon Andronic, unul dintre bătrânii fraţi, din primii ani ai Oastei Domnului, dintre care acum mai suntem doar puţini:

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu – spune fratele Leon – Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, Care ne-a învrednicit ca astăzi, în ziua cea mare a praznicului Oastei, să fim în jurul acestui mormânt scump pe care nu-l vom uita niciodată, pentru că prin acest om mare şi sfânt a sunat trâmbiţa redeşteptării neamului nostru din moartea păcatului la o viaţă nouă… Dacă Părintele Iosif a avut o deviză sfântă în viaţa lui, aceasta a fost ţinta de a împroprietări pe tot poporul nostru cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel a luminat el viaţa a multe sute de mii de suflete, scăpându-le de iadul cel întunecat al păcatului din viaţa asta şi al focului din veşnicie. Ce măreaţă lucrare, dar şi ce vrăjmaşi puternici s-au răsculat împotriva ei! Însă Domnul Oastei Cel Atotputernic ne-a ajutat să mergem mereu înainte, pe calea pe care ne-a trasat‑o marele nostru înaintaş.

Fraţilor, să reînnoim legământul nostru de a merge hotărâţi şi statornici până la moarte pe acest drum greu, dar glorios, până la cununa şi slava cea veşnică pe care ne-a promis-o Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin“. ( fr. Traian Dorz, din ”Istoria unei jertfe”, vol 4 – din cuvântul rostit la adunarea de la Rusaliile anului 1985, de la Sibiu – )

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!