Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 27 noiembrie – Psalmul 136, v. 17: Lăudaţi pe Cel ce a biruit…

27 noiembrie – Psalmul 136, v. 17: Lăudaţi pe Cel ce a biruit…

27 noiembrie – Psalmul 136, v. 17: Lăudaţi pe Cel ce a biruit…

Câtă vreme încă lupta nu s-a sfârşit,

câtă vreme încercarea încă n-a trecut,

câtă vreme călătoria printre valuri continuă, încă nu lăudaţi pe nimeni, ci vă rugaţi pentru toţi.

Câtă vreme credinciosul este încă în mijlocul ispitelor, atâta vreme este tot în primejdie.

În mijlocul datoriilor sale este încă ameninţat,

în mijlocul privirilor aţintite spre el cu ură sau cu nădejde – el este la o mare răscruce.

Încă nu lăudaţi cu prea mare încredere pe nimeni, până n-a trecut biruitor în veşnicie.

Căci încă nimeni nu poate fi sigur dacă nu cumva o piedică neprevăzută,

sau o clipă de neatenţie,

sau un vrăjmaş neluat în seamă

îl va trânti tocmai atunci când părea că e biruitor deplin, când părea că merită toate laudele.

 

Ci lăudaţi numai pe acela care într-adevăr a biruit!

Pe acela care, luptând curajos cu vrăjmaşul până la sfârşit, a trecut în veşnicie biruitor!

Pe acela care, păstrându-se curat în mijlocul tuturor ispitelor pe calea vieţii, a murit neîntinat de ele.

Pe acela care, suferind până la capăt cu răbdare, nu s-a descurajat ca să trădeze sau să fugă

şi nu a cârtit ca să batjocorească,

şi nu a lăcomit ca să vândă,

ci şi-a dat sufletul – senin şi răbdător – în mâna lui Dumnezeu, cu linişte şi mulţumire, biruind totul.

Da, numai pe acela să-l lăudaţi!

Căci numai acela e vrednic de laudă.

Fiindcă numai acela a scăpat de ispite deplin.

Şi numai acela nu vă mai poate face de ruşine sau de pagubă pe voi sau pe Hristos.

 

Dar pe acela care a biruit să-L lăudaţi!

Trebuie să lăudăm neîncetat pe Domnul nostru Iisus Hristos, căci El este Cel mai Măreţ Biruitor.

El este Biruitorul Şarpelui,

Biruitorul Fiarei,

Biruitorul păcatului,

Biruitorul Morţii,

Biruitorul tuturor vrăjmaşilor Lui,

Biruitorul Care Şi-a supus toate şi Care Şi le va supune toate câte sunt în cer, pe pământ şi sub pământ,

în lumea Spiritului şi în cea a Materiei,

în Timp şi în Veşnicie,

în Trecut şi în Viitor,

în veacul de acum şi în cel veşnic.

Toate, toate, numai El Şi le-a supus. Şi numai El le-a biruit.

Numai El este Unicul Biruitor, vrednic de toată lauda noastră a tuturor,

de aceea toate cerurile Îl laudă şi toate veacurile vor slăvi Numele Lui.

Prin biruinţa Lui a venit puterea de biruinţă şi peste luptătorii săi credincioşi.

Şi prin Marea Lui Biruinţă au sfârşit biruitori şi cei care au păşit pe urmele Lui până astăzi.

Şi până la sfârşit.

 

Dar sunt vrednici de laudă şi acei mari oameni curajoşi, care, în numele Marelui nostru Dumnezeu Biruitor, Iisus Hristos, au îndrăznit să se ia la luptă cu toate puterile iadului, cu toate ispitele păcatului şi cu toate duhurile nevăzute sau slugile văzute ale celui rău

– şi să iasă biruitori asupra tuturor acestora!

Prin cuvântul mărturisirii lor,

prin Sângele lui Iisus Hristos

şi prin sacrificiul vieţii şi al morţii lor, după pilda Lui.

Căci de la ei ne-au rămas nu numai îndrumările înţelepte şi sănătoase de vieţuire,

lăsate lor de Domnul,

dar şi pilda unor vieţi vrednice, mai cu putinţă de urmat pentru noi, fiindu-ne întru totul apropiaţi nouă şi ca fire, şi ca putere.

Căci şi cerul îi va lăuda, împreună cu Hristos, în veci şi în veci.

 

Prealăudat şi Slăvit Biruitor, Iisuse Doamne,

binecuvântat să fie Numele Tău veşnic

şi veşnică să fie lauda Strălucitei Tale Biruinţe!

Te lăudăm pe Tine pentru toţi acei mari înaintaşi ai noştri care n-au putut fi biruiţi de nici o putere vrăjmaşă,

ci, pentru dragostea şi credincioşia lor faţă de Tine, au trăit şi au murit ca nişte biruitori, făcând şi mai strălucită biruinţa Ta.

Te lăudăm pe Tine, Doamne Iisuse, şi pentru acele suflete care au mers până astăzi cu statornicie pe urmele Tale,

dovedindu-se în toate încercările nişte luptători adevăraţi şi nişte slujitori credincioşi faţă de Tine.

Te rugăm, ajută-i pe toţi cei care au început frumos

şi au mers până astăzi frumos şi vrednic pe urmele Tale,

să şi sfârşească frumos.

Dăruieşte-le tuturor, Doamne Iisuse, un sfârşit biruitor,

ca să poată fi şi ei vrednici de ascultarea şi lauda urmaşilor lor.

Amin.

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

«Noi putem osteni cu generozitate în lupta virtuţii, să postim, să priveghem şi să practicăm orice alt fel de asceză, totul este în zadar, dacă nu luptăm să ne facem o inimă fără răutate, simplă, dreaptă, smerită, dulce. Numai într-o astfel de inimă Se răspândeşte, respiră şi locuieşte ca într-o locuinţă plăcută Duhul Sfânt.»

 

Sf. Simeon Noul Teolog

 

*

 

De voinţa ta depinde să te pierzi

sau mântuieşti,

tot ce vrei s-ajungi în viaţă vei ajunge, de voieşti;

dacă vei voi puternic, nu-i nimic de neatins,

– toate-s cu putinţă celui în voinţă neînvins!

 

 

 

 

 

ÎN VALUL LUPTEI

 

În valul luptei încleştate

în care iarăşi ne găsim,

Iisuse, Tu eşti Steagul nostru,

prin Tine vrem să biruim!

 

Steagul nostru-nvingător

Tu eşti, Scump Mântuitor,

dacă Tu cu noi vei fi,

noi vom birui!…

 

Când mii se pierd în orice clipă,

de-a lor pierzare ne-ngrozim

– înflăcărează-ne, Iisuse,

păcatul să ni-l biruim!

 

Când cu privirile la Tine

spre biruinţă năzuim,

Iisuse, fii naintea noastră;

privindu-Te să biruim!

 

Biruitori, în lupta vieţii

nu ne lăsa să obosim,

’nnoieşte-ne mereu puterea

pân’ la sfârşit să biruim!

 

Spre Ţinta noastră fericită

– Cerescul Tău Ierusalim –

purtaţi de Tine, Steagul nostru,

ajută-ne să biruim!

error

Author: Gradinaru Dragos

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!