Mărturii Poezie Traian Dorz

Aduceri aminte: 31 ianuarie 1982

În seara de 31 ianuarie 1982 am avut prima consfătuire cu ei, dorind împreună să lucrăm cât mai ordonat. Am hotărât să compună melodii pentru textele din noua carte de cântări, care nu aveau melodii. Astfel şi-au ales pe rând, fiecare după îndemnul Duhului, textele cărora să le compună melodii, pentru a se evita mai multe melodii la acelaşi text. Şi pentru a se crea o atmosferă de dulce colaborare între ei, pentru o cât mai inspirată şi frumoasă reuşită a lucrului sfânt. S-au repartizat atunci primele cinci sute de texte, pentru a li se găsi cele mai frumoase melodii. Iată o frumoasă lucrare la care pornim cu o nouă rugăciune şi cu un fierbinte entuziasm. Credeam atunci că Dumnezeu va binecuvânta cu mult har începutul acesta fericit. Şi slăvit să fie Domnul că, într-ade­văr, aşa a şi fost! Nu mult mai târziu, aveam să vedem minuni la care nici nu putuserăm gândi la acel modest început din 31 ianuarie 1982… Vom scrie şi despre ele la vremea lor.

Când aceste prime cinci sute de texte vor fi primit toate melodii, vom merge mai departe, cu alte cinci sute. Şi aşa până când fiecare text din cartea noastră de peste două mii de cântări îşi va avea melodia lui. Atunci le vom nota şi ediţia următoare din cartea noastră de cântări va fi şi cu note. Ce frumos va fi atunci!… Domnul ne va ajuta, fiindcă dorinţa noastră este frumoasă, inima curată şi sufletul tânăr.

O altă iniţiativă frumoasă, după cea cu noii cântăreţi, am luat-o cu poeţii.

Încă de cu mulţi ani înainte se manifestase printre fraţi un viu suflu poetic. Se adunaseră la mine zeci de caiete cu poezii, unele cuprinzând frumoase şi talentate scrieri. Îndată ce am prins puţin răgaz liniştit, am luat la rând aceste caiete şi, descoperind în ele viguroase promisiuni, am ales zece ale celor mai tineri şi mai talentaţi autori, de la care am selectat câte o seamă de poezii dintre cele mai reuşite şi, revizuindu-le întrucâtva, le-am grupat sub un titlu puţin cam pretenţios, dar îndreptăţit: „Prima antologie a tinerei noastre poezii religioase“ – vol. I, cuprinzând lucrări ale primilor zece poeţi mai talentaţi din Oastea Domnului. I-am aşezat în ordinea alfabetică, cu o scurtă biografie şi o fotografie, urmate de cele câteva zeci de poezii alese din creaţia fiecăruia. În cuvântul introductiv cu titlul „Frumoasa noastră poezie tânără“, scriam printre altele:

„Slăvit să fie Domnul şi pentru această nouă izbândă şi mare bucurie pe care o dă El astăzi Lucrării Sale frumoase, Oastea Domnului! Pe lângă multe alte daruri şi biruinţe pe care le-a dat Domnul Oastei Sale, iată că poezia şi cântarea religioasă, începute cu adevărat în ţara noastră doar prin Oastea Domnului, dau acum un alt nou şi frumos rod: prima antologie de poezie religioasă românească…

Traian Dorz,  din “Istoria unei Jertfe”, Vol. IV, pag. 230

Lasă un răspuns