Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cei ce lucrează cu adevărul

Cei ce lucrează cu adevărul

Cei ce lucrează cu adevărul

Răul nu-i atinge decât pe cei răi, blestemul nu-l ajunge decât pe cel ce blestemă. Nelegiuirea nu vine decât peste cel nelegiuit.

Tot ce vine peste cei buni nu-i nenorocire, spre rău, ci-i binefacere, spre bine. Nici bolile, nici necazurile nu sunt nenorociri pentru cei ce lucrează cu adevărul, ci numai pentru cei ce lucrează cu minciuna.

Ba chiar dimpotrivă, toate lucrează împreună spre binele lor!

Cum poate fi crezut lucrul acesta?

Prin Cuvântul adevărat şi sfânt al lui Dumnezeu!

Cum poate fi dovedit?

Prin rezultatul lor final! Prin sfârşitul la care ajung. Prin rodul pe care îl dau. Prin răsplata pe care o aduc celor ce trec cu răbdare prin ele (Evrei 12, 11).

Toate nenorocirile, toate relele care li se întâmplă celor neprihăniţi, adică celor care, ascultând de voia şi de Cuvântul lui Hristos, s-au întors de la păcat spre neprihănire şi de la ascultarea şi robia diavolului la ascultarea şi eliberarea lui Hristos, vin numai prin uneltirea celui rău şi a celor răi.

Cel rău îi pune la cale pe cei răi să le facă celor buni tot felul de rele, spre a-i abate de pe calea neprihănirii din nou spre calea păcatului.

Dar Dumnezeu, Care este permanent de faţă lângă cei neprihăniţi, nu numai că are o permanentă grijă ca, prin lucrarea puterii Lui sub care sunt toate, nenorocirea pusă la cale de cel rău contra celui neprihănit să aibă o margine foarte apropiată, ci El Însuşi îl întăreşte pe neprihănitul Lui în tot timpul nenorocirii acestuia, dăruindu-i totdeauna o putere mai mare decât suferinţa la care este supus.

Astfel credinciosul este tot timpul deasupra valurilor năpustite asuprea sa.

Iar rezultatul suferinţei trecute nu este doborârea sufletului răbdător, ci este tocmai înălţarea lui într-o răsplată şi strălucire nepieritoare.

Slavă veşnică Ţie, Puternicul şi Iubitorul nostru Tată Ceresc, Care totdeauna ai o dulce şi scumpă grijă de ai Tăi când ajung în vreo nenorocire, nu numai ca aceasta să fie cât mai scurtă şi mai uşoară pentru ei – dar şi să aibă ca rod binecuvântarea în viaţa lor.

Te rugăm, fii întotdeauna lângă fiecare copil al Tău, Doamne, şi fă să aibă numai binecuvântări în toate necazurile lui.

Amin.
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Author: admin

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *