Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Preţul acestor bucurii, preţul acestei libertăţi

Preţul acestor bucurii, preţul acestei libertăţi

Preţul acestor bucurii, preţul acestei libertăţi

frați din Micherichen – Ungaria *

„«Cântările-mi vor ţine locul la masa dragostei, şi-apoi, ne-om întâlni când vom întoarce prin câte-o lacrimă ’napoi… Biruitori eroi şi vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul pân-la jertfă şi lupta până la sfârşit.»

«Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa» (Apoc. 3, 11).

«Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu. Uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urma-ţi-le credinţa» (Evrei 13, 7).

Pe lângă acest mormânt sfânt mă simt aşa de mic şi de nevrednic spre a ţine în mână şi a rosti Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Sfinţii Părinţi dinainte de noi au găsit nimerit şi potrivit a sărbători ziua plecării la Domnul a sfinţilor lui Dumnezeu, a martirilor lui Hristos, a drepţilor şi a cuvioşilor care împodobesc sfintele noastre calendare.

În această zi a bucuriei, de lângă acest mormânt sfânt, după Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, am venit şi noi cu lacrima noastră, cu recunoştinţa noastră, cu simţămintele noastre de prin toate meleagurile ţării, spre a le aduce oamenilor mari şi sfinţi ai lui Dumnezeu, părinţilor şi sfinţilor noştri înaintaşi şi venim, în acelaşi timp, spre a lua de aici, de la mormintele lor sfinte şi din pilda sfântă a vieţii lor, curajul, elanul şi avântul lor sfânt în lupta aceasta sfântă, în mărturia aceasta sfântă şi frumoasă ce au adus-o lui Hristos.

Preţul acestor bucurii, preţul acestei libertăţi, ca noi să putem cânta, să ne putem bucura, să ne putem îndemna la dragoste şi la fapte bune, din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, avându-i, prin cântare, prin meditaţie, prin cuvânt, prezenţi în mijlocul nostru şi pe ei, acest preţ mare ce s-a cerut a fost plătit înainte de către ei cu ani grei de suferinţă, cu ani grei de închisoare. Şi aşa, suferind, cu lanţuri pe mâini, în lanţuri, ne-au născut prin Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu şi pe noi cei de astăzi, care am venit din toate colţurile ţării şi de dincolo de hotarele ei, spre a ne bucura împreună, aici, lângă acest mormânt sfânt.

Cea mai frumoasă dovadă că-i preţuim e aceasta: a urma pilda lor sfântă, a lua din curajul lor sfânt, a încerca să copiem modelul lor şi felul lor sfânt de vieţuire în Hristos şi pentru Hristos. Şi, la rândul nostru, fiecare dintre noi, în locul unde Hristos ne-a aşezat, aşa mici şi neînsemnaţi cum suntem, să ne străduim să-I aducem lui Hristos această mărturie frumoasă, să ne asemănăm în trăire cu ei, ca, prin mila lui Dumnezeu, să ajungem şi noi în odihna lui Dumnezeu.

Cuvântul Sfânt al Domnului ne înştiinţează că venirea lui Hristos este atât de aproape. «Eu vin curând» – ne spune. Şi ne îndeamnă, în acelaşi timp, să păstrăm ce avem strâns în inima noastră, aceste sfinte firimituri divine, ce le culegem de la fiecare întâlnire frăţească, de la fiecare mormânt sfânt; să le păstrăm în inima noastră, să le păstrăm spre a avea în noaptea încercării, spre a avea când nu se va mai găsi Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să ne hrănim sufletul nostru şi să-L putem mărturisi cu adevărat pe Hristos.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru timpul frumos ce l-a rânduit după această vreme neplăcută ce a fost până acum. Îi mulţumim pentru purtarea de grijă, pentru fraţii pe care i-a păzit şi ocrotit şi-L rugăm să-i păzească, să-i ocrotească şi să-i ajute spre a ajunge în pace şi pe cei ce sunt încă pe drum şi pe cei ce sunt numai cu gândul prezenţi alături de noi. Şi-L rugăm pe Domnul să binecuvânteze tot programul sfânt de lângă acest sfânt mormânt, adunarea, vorbirile frăţeşti, Sfânta Liturghie de mâine şi plecarea fraţilor spre casele lor. Să-i umple de har şi de putere pe cei ce vor împărtăşi din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu sufletelor însetate, să ne dea inimi larg deschise spre a primi şi strânge în ele acest Sfânt Cuvânt, aceste sfinte firimituri, pentru a le duce celor care ne aşteaptă în locul unde ne-a pus Hristos pe fiecare dintre noi, între cei cărora trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Ca să ne învrednicim la sfârşitul luptei şi alergării noastre de un sfârşit asemănător cu al sfinţilor noştri înaintaşi. Amin.“

Fr. Nelu Pavel

spiuiri din cuvântul rostit la adunarea de comemorare de la mormântul fratelui Traian Dorz / iunie 1998

*Credincioșii de la Oastea Domnului din Micherechi au fost în pelerinaj la mormântul lui Traina Dorz.

În data de 20 iunie 2019 s-au împlinit 30 de ani de la trecerea în neființă a celui care a fost marele conducător al mișcării religioase Oastea Domnului. Cu această ocazie mii de frați şi surori de pretutindeni, s-au adunat la Mizieş să-l comemoreze pe cel care a lăsat posterități învățături şi poezii duhovnicești.

În ziua de 22 iunie, frații şi surorile din Micherechi, conduși de Tiberiu Juhász, s-au deplasat şi ei în localitatea bihoreană pentru a spune o rugăciune şi a depune coroane la mormântul acestui corifeu al mișcării Oastei Domnului.
Deplasarea în România a pelerinilor din Micherichen a fost asigurată de Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, prin intermediul domnului Berthold Netea, viceprimar şi președintele Comisiei de Cultură şi Tineret a AŢRU.

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *