Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ACATISTUL TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI

ACATISTUL TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI

ACATISTUL TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI

Condacul 1

Pe vasele Sfântului Duh şi făcliile cele strălucitoare ale Bisericii lui Hristos, pe aleşii lui Dumnezeu, toţi Sfinţii Români, cei ce s-au învrednicit a lumina pământul ţării noastre şi poporul cel binecredincios cu lumina cea întreit strălucitoare a Prea Sfintei Treimi, să-i lăudăm după cuviinţă noi, fiii neamului românesc, cei ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim pomenirea lor, cântând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre.

Icosul 1

Veniţi toţi credincioşii să prăznuim duhovniceşte pomenirea tuturor sfinţilor români şi să cântăm laude celor aleşi de Dumnezeu să fie stâlpi neclintiţi ai Bisericii strămoşeşti: pe Andrei, Apostolul lui Hristos, cel întâi chemat şi cel ce a semănat cuvântul Evangheliei în pământul străbun al ţării noastre, pe toţi mucenicii neamului, pe ierarhi şi învăţători, pe cuvioşi şi cuvioase, pe pustnici şi rugători şi toată ceata cea minunată a drepţilor din toate veacurile şi, cu cinste fericindu-i, într-un glas să le cântăm:
Bucuraţi-vă, odrasle sfinte, ieşite din viţa moşilor şi strămoşilor noştri;
Bucuraţi-vă, cei aleşi şi trimişi de Hristos să înþelepţiţi pe fiii neamului;
Bucuraţi-vă, stele strălucitoare care aţi răsărit încă din zorii naşterii poporului românesc;
Bucuraţi-vă, slujitori credincioşi ai Domnului care voia Lui aţi împlinit;
Bucuraţi-vă, icoane vii prin care toţi românii văd faţa lui Hristos;
Bucuraţi-vă, buchet bine mirositor prin care înrâureşte mireasma Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă, raze luminoase care v-aţi aprins din Soarele Hristos;
Bucuraţi-vă, semănători ai credinţei adevărate şi risipitori ai întunericului păgânătăţii;
Bucuraţi-vă, apărători nemitarnici ai Bisericii lui Hristos;
Bucuraţi-vă, stâlpi neclintiţi ai adevărului şi ai dreptăţii;
Bucuraţi-vă, pietre vii pe care s-a clădit Biserica neamului nostru;
Bucuraţi-vă, potire în care se păstrează apa vieţii.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre! Aflați mai multe » 

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!