Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Aceasta e taina naşterii din nou.

Aceasta e taina naşterii din nou.

Aceasta e taina naşterii din nou.

Pe o stradă întunecoasă, locuieşte un om nenorocit; un beţiv. Dacă vrei să ştii ce este iadul, intră numai o clipă la el în casă. Este ceva îngrozitor. În toate părţile se vede numai nenorocire, strâmtorare, sărăcie lucie. Dar, tăcere! Se aud paşi pe scară; îndată copiii aleargă să se ascundă după pat. Sărmana femeie, zdrobită şi răbdătoare, stă gata să-l primească. Acest om i-a pricinuit mult zbucium şi multă durere. Ea a purtat săptămâni întregi semnele pumnilor primiţi de la el. Şi acum ea îl aşteaptă sigură că va auzi din nou înjurături şi, înfiorată, stă gata să primească iarăşi loviturile sale. El intră. Dar, spre mirarea celor din casă, se aşează pe scaun liniştit, îşi pune capul între mâini, apoi se ridică şi vorbeşte. Vorbeşte cum n-a mai vorbit niciodată. Glasul îi tremură, ochii îi joacă în lacrimi: „Dragii mei, iertaţi-mă! V-am făcut mult rău şi v‑am pricinuit multe dureri. Dar de-acum nu va mai fi aşa. Vin de la o adunare unde mi s-a spus că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Eu cred că Domnul Iisus a murit şi pentru mine. Dumnezeu poate să mă scape şi să mă mântuiască şi pe mine”.

Şi Domnul Iisus l-a scăpat. Veniţi din nou în aceas­tă casă, după câteva săptămâni. Ce schimbare! Apropi­indu-vă, veţi auzi cântând. Nu mai e cântecul beţivului de care mai înainte îţi crăpa obrazul de ruşine, ci melodia unui cântec creştinesc. O, cât de bun e Domnul! Copiii nu mai au frică de tatăl lor, ci stau acum pe lângă el; îl îmbrăţişează, stau pe genunchii lui şi se bucură. Mama stă şi ea alături, cu faţa plină de bucurie. Dezordinea şi mizeria s-au dus. Cu adevărat, toate s-au făcut noi. Cum? Aceasta e taina naşterii din nou.

Aş putea să vă duc în zeci şi sute de case, ca să vedeţi aceeaşi minune, acelaşi adevăr: oameni care au scăpat de păcatele şi patimile lor şi au devenit fericiţi şi mulţumiţi, prin întoarcerea la Dumnezeu şi prin credinţa în Domnul Iisus Hristos.

ÎNTOARCEREA UNUI CRIMINAL

Este o minunată carte englezească în care un mare criminal japonez îşi povesteşte viaţa sa. Te uimeşti de răutatea acestui om, când îi citeşti cartea. Omora oamenii ca pe muşte. Era o adevărată fiară sălbatică. Nici chiar faţă de soţia şi de copiii lui n-avea nici o simţire de bunătate şi milă. A fost arestat de autorităţile japoneze şi osândit la moarte, pentru uciderile şi furturile sale.

Atunci ura sa faţă de oameni a devenit şi mai mare. Nimeni nu se putea apropia de el. Era ţinut întotdeauna în lanţuri. Urla de necaz că nu-i poate ucide pe judecătorii care l-au condamnat la moarte.

O misionară s-a apropiat cu greu de el şi i-a dat Noul Testament. El l-a deschis, să-l citească. A nimerit peste istorisirea răstignirii lui Hristos. Nu mai auzise despre Iisus niciodată, dar a observat repede că Iisus e un om foarte bun. Totuşi şi pe el lumea îl osândeşte la moarte.

Citind, aştepta din clipă în clipă ca Iisus să izbucnească, să blesteme împotriva celor ce-L chinuiau. A rămas însă mirat când a văzut că Iisus tace, iar în clipa în care era pironit pe cruce, El a strigat în rugăciune: „Tată, iartă-i, că ei nu ştiu ce fac!”. Această rugăciune a lui Iisus pentru duşmanii Lui a frânt inima criminalului. El a început să plângă şi să se roage. În acele momente, el şi-a dat lui Hristos inima şi viaţa sa. O mare minune s-a întâmplat atunci. Viaţa lui a fost schimbată. Din acel minut, cel mai mare criminal al Japoniei a devenit un sfânt. Chiar şi faţa lui s-a schimbat. O bunătate, o pace şi o bunăvoinţă s-au aşezat pe chipul şi în sufletul său.

Vă întreb, iubiţi cititori: ce s-a petrecut în inima acestui ucigaş în clipa în care s-a predat lui Hristos? S-a întâmplat marea minune a naşterii din nou. Aceeaşi minune care s-a petrecut cu Saul pe drumul Damascului, aceeaşi minune care a făcut dintr-un mare criminal norvegian un binecuvântat misionar, aceeaşi minune care a schimbat mii şi mii de păcătoşi în sfinţi; e minunea cea mare prin care trebuie să treci şi tu, dacă vrei să te mântuieşti şi să intri în Împărăţia păcii.

Ioan MARINI
din ”HRANĂ PENTRU FAMILIA CREŞTINĂ”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2015

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!