Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 30 Ianuarie – Acela care umblă în neprihănire

30 Ianuarie – Acela care umblă în neprihănire

30 Ianuarie – Acela care umblă în neprihănire

30 ianuarie – Psalmul 15, vers 2

Atotputernic Doamne, oare cine va putea primi fericirea eternă de a vedea Faţa Ta şi cine va gusta desfătările veşnice de la dreapta Ta? Cine se va împărtăşi în etern şi etern de Prezenţa Ta strălucită, când condiţia pe care o pui Tu pentru aceasta este atât de grea, că nici un om nu o poate împlini?…

Că nici un om, Doamne, nu poate umbla mereu numai în neprihănire! O, numai Unul Singur a putut realiza pe pământ această condiţie, Unul Singur a putut fi Neprihănit pe pământ (Fapte 22, 14). Numai Acesta Singur a putut împlini în totul voia lui Dumnezeu (Ioan 6, 38). Numai Acesta Unul Singur a spus adevărul din inimă (Ioan 8, 45), pentru că în inima Lui n-a fost minciună, ci era numai adevăr.Numai Acesta Singur n-a clevetit niciodată cu limba Lui pe nimeni, n-a făcut vreodată nici un rău vreunui om (Ioan 14, 30), nici n-a aruncat vreodată ocară asupra deaproapelui Său.

Numai Acesta Unul Singur a privit cu dispreţ la ceea ce este vrednic de dispreţuit — adică la poftele şi ispitele lumii — şi la tot ce vine din păcat şi duce la păcat. Numai Acesta Unul Singur: El, Omul şi Dumnezeul Iisus Hristos! El a trăit cu adevărat frica şi ascultarea de Tatăl (Filip. 2, 6-11), mergând pe acest drum cu smerenie până la capăt. Numai El nu-Şi ia Cuvântul înapoi, până la împlinire (Isaia 55, 10-11). Singur legământul Lui este credincios (Evrei 9, 15).

El nu-Şi dă cu interes darurile Sale, nici mită nu primeşte spre a face rău sau nedreptate celui nevinovat (Fapte 8, 20). Pentru toate aceste merite ale Sale, Singur Hristos a putut să facă spălarea păcatelor întregii omeniri, cu Sângele Său desăvârşit de sfânt. Căci asupra Lui n-a lăsat nici o urmă noroiul prin care a trecut. Ci El a lăsat peste acesta dâra de lumină a trecerii Sale dumnezeieşti.

De aceea numai Hristos Singur a putut să Se înalţe până la locul Cel Preasfânt, să şadă la Dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a primit un Nume nespus mai minunat decât al lor (Isaia 9, 6; Evrei 1, 2-4). El era oglindirea Slavei Nevăzutului, Nemuritorului şi Singurului Dumnezeu Etern, Întipărirea cu putinţă de văzut a Fiinţei Lui, Cea cu neputinţă a fi văzută şi Puternicul Susţinător al tuturor lucrurilor numai cu Cuvântul Său cel Viu şi biruitor (Evrei 1, 3). Numai Domnul Iisus Hristos a fost.

De aceea Hristos nu Se va clătina niciodată. Şi Împărăţia Lui nu va mai avea sfârşit (Dan. 7, 14; Luca 1, 33).

De aceea Hristos poate să şi mântuiască în chip desăvârşit pe toţi cei care se apropie de Dumnezeu prin El, căci trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei (Evrei 7, 25).

De aceea Mântuitorul şi Împăratul nostru Iisus Hristos va face dreptate, fiindcă are puterea s-o facă. Va face judecată, pentru că are autoritatea s-o facă. Va aşeza ordine veşnică, pentru că are Înţelepciunea şi Voinţa să o facă (1 Cor. 15, 24-28).

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!