Meditaţii

Acum aşa vorbeşte Domnul

Isaia 43, 1

În multe rânduri şi în multe chipuri a vorbit Dumnezeu oamenilor, din cele mai vechi timpuri până astăzi (Evrei 1, 1). Dar niciodată nu le-a vorbit atât de apropiat, atât de cutremurător, atât de limpede, atât de serios ca acum.

Căci în sprijinul cuvintelor de acum vin toate cuvintele Lui de mai înainte. Şi toţi oamenii Lui de până astăzi. Şi toate minunile Lui de până acum.

Şi ţie, suflete dragă, ţi-a vorbit până acum de multe ori Dumnezeu şi în multe feluri te-a chemat El să te întorci… Să te întorci de la păcatele tale şi să te hotărăşti pentru El.

Multe cuvinte de chemare ai auzit până astăzi. Şi mulţi trimişi ai lui Hristos au stăruit de tine să vii în Oastea Lui până acum. Dar acum Hristos îţi vorbeşte în chip şi mai nou, şi mai puternic, şi mai hotărât. Deci, dacă n-ai ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu până acum, acum trebuie să asculţi. Dacă nu te-ai hotărât pentru Hristos până acum, trebuie să te hotărăşti.

Şi dacă nu te-ai îngrozit de sfârşitul care te aşteaptă şi dacă n-ai ascultat de voia lui Dumnezeu până acum, acum trebuie să te îngrozeşti. Fiindcă nici mântuirea, nici pierzarea n-au fost niciodată atât de aproape de tine ca acum.

Acum Domnul încă îţi vorbeşte aşa: Eu te chem pe nume. Eu te izbăvesc. Eu sunt Dumnezeul tău… Mântuitorul tău. Eu te-am preţuit atât de mult, te-am iubit şi am dat pentru tine atât de mult…

Suflete dragă, s-ar putea ca aceste cuvinte să ţi se adreseze pentru ultima dată. Nu mai amâna şi acum, ci primeşte-le şi ascultă-le, căci niciodată poate nu‑ţi vor mai fi spuse ca acum.

Dulce Dumnezeul meu, slavă iubirii Tale celei atât de mari şi Cuvântului Tău celui atât de duios! Dulce Dumnezeul meu, primesc Cuvântul Tău dulce şi vin din toată inima mea să mă hotărăsc pentru Tine.

Acum inima mea frântă zace la picioarele Tale. Primeşte-o, sfinţeşte-o şi pune-o pe vecie în dulcea Ta slujbă, dulce Mântuitorul meu. Şi spre slava Ta să fie viaţa mea, moartea mea şi învierea mea, pe vecii vecilor. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns