Traian Dorz

ADAM BORZA din Vinerea – GRUPUL FRAŢILOR DIN HUNEDOARA

Printre fraţii lucrători din judeţul Hunedoara – care era supranumit judeţul Oastei din pricină că în acest judeţ erau, numeric, cei mai mulţi fraţi şi cele mai multe adunări dintre toate celelalte judeţe ale ţării – erau şi cei mai mulţi desfăcători de foi şi cărţi. Cu o hărnicie şi cu o cinste deosebite, aceşti semănători ai grâului duhovnicesc cutreierau toate satele şi târgurile nu numai ale Hunedoarei, ci până departe, spre Arad, spre Sibiu ori spre Alba, Bihor şi Turda, ducând lumina şi mântuirea lui Hristos prin Oastea Domnului.

În afară de Iulius Igna, de Ioan Opriş ori Viorel Vulcu din Orăştie sau Gheorghe Munteanu, care au lucrat cu multă râvnă pentru Domnul, între fraţii hunedo­reni au mai fost la vremea aceea şi alţi harnici lucrători şi anume:

ADAM BORZA din Vinerea

S-a născut în anul 1898 şi a intrat în Oastea Domnului cam prin anul 1930. Pe vremea sa, Lucrarea Domnului pe Valea Cu­giru­lui a sporit mult în număr şi în putere datorită ostenelilor fratelui A­dam.

El avea în Vinerea un atelier de tricotaje şi în felul a­cesta, având multe legături în toate părţile, a răspândit mult Cuvântul lui Dum­nezeu prin cărţile şi foile Părintelui Iosif. Fiind – atât fratele Adam, cât şi sora Anica, soţia lui – două suflete adânc credincioase, Oastea Domnului a câştigat prin ei multă roadă atât în Vinerea, cât şi în Şibot, Cugir şi în alte părţi.

Fratele Adam a fost adeseori la Sibiu şi s-a bucurat de o mare preţuire din partea Părintelui Iosif.

Sub îndrumarea lui, adunarea din Vinerea a crescut în mare număr, şi în casa lor au avut loc mari şi frumoase adunări şi nunţi frăţeşti, la care au luat parte mulţi fraţi, de la Săsciori şi până la Sibiu.

 

 

Vinerea, 1944. Fraţii: Adam Borza, Ioan Marini, Traian Dorz…
Adunarea din Vinerea, cu steagurile

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratele Adam şi sora Anica au trecut la Domnul prin anii ’60, dar pilda credinţei lor harnice şi frumoase a rămas ca un îndemn luminos pentru toţi. Domnul Iisus să le facă parte de slava Lui veşnică.

 

Lasă un răspuns