Traian Dorz

Adevărata neprihănire

Sunt şi neprihăniri false, făţarnice, care duc la moarte (Matei 5, 20).
Dumnezeul nostru să ne ferească de aceste neprihăniri înşelătoare, lăudăroase, făţarnice. Şi să ne dea neprihănirea adevărată, smerită, sinceră, curată, care duce la viaţă.
Ce frumoasă este neprihănirea adevărată, care nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu-l dispreţuieşte pe altul, ci se poartă totdeauna plină de bun simţ, de modestie, de evlavie, de respect, de blândeţe şi de bunătate!

Adevărata neprihănire este totdeauna smerită şi sinceră faţă de Dumnezeu şi faţă de fraţi. Nu se poartă cu nerecunoştinţă şi nici nu răspunde prefăcut şi obraznic. Nu umblă după câştiguri lumeşti şi nici nu-şi caută slava oamenilor. De aceea este scris despre ea aşa de frumos:
Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea…

Pe pământul acesta, unde se dă o necontenită şi puternică luptă între Bine şi Rău, între Adevăr şi Minciună, între Sfinţenie şi Păcat, adevărata confruntare se dă între duhuri.

Oamenii sunt numai uneltele de care se folosesc unul sau altul dintre cele două duhuri în luptă.
Una sau alta dintre cele două puteri.
Unul sau altul dintre cei doi stăpânitori, care se deosebesc total unul de celălalt.

Binele îşi are înfăţişarea sa, Răul şi-o are pe-a lui. Nu există nici o asemănare a unuia cu celălalt.
Adevărul îşi are armele lui. Minciuna şi le are pe ale ei. Nu există nici o identitate între ele. Se deosebesc total unele de celelalte.
Sfinţenia îşi are chipul ei. Păcatul şi-l are pe al lui. O deosebire ca de la cer la pământ le desparte pe una de cealaltă.

Hristos este izvorul, înfăţişarea şi puterea Binelui, Adevărului şi Sfinţeniei.
Satan este izvorul, înfăţişarea şi puterea Răului, Minciunii şi Păcatului.
Nici un fel de legătură de apropiere şi de confundare nu poate exista între ei.

O, Adevăratul nostru Dumnezeu, Care dai adevărata neprihănire, Te rugăm, dăruieşte-ne-o mereu şi păstreaz-o în inimile şi în vieţile noastre pe totdeauna, ca să fim fiii Tăi şi ai ei.
Te rugăm, fereşte-ne de falsa neprihănire care duce la moarte şi la osândă. Te rugăm, izbăveşte Lucrarea Ta şi Frăţietatea noastră de un astfel de păcat şi de toţi cei care trăiesc în el.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns