Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ADEVĂRURILE LĂSATE NOUĂ

ADEVĂRURILE LĂSATE NOUĂ

ADEVĂRURILE LĂSATE NOUĂ

din vorbirea fratelui Traian Dorz
de la nunta de la Pechea – sâmbătă, 14 iulie 1984

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Unul dintre cele mai scumpe cuvinte ale Domnului şi Mântuitorului nostru preaiubit Iisus Hristos a fost ca un testament dulce şi scump lăsat tuturor preaiubiţilor Săi, întregii Sale Biserici, de la cea dintâi zi a ei şi până la cea din urmă pe pământ, cuvântul dulce şi testamentul Său sfânt: „Oriunde doi sau trei vor fi adunaţi în numele Meu, şi Eu voi fi în mijlocul lor”. Domnul, la despărţirea de ucenicii Săi – cum scrie Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 28, versetele 19 şi 20 – spune aşa: „Mergeţi în toată lumea. Propovăduiţi Evanghelia aceasta la orice fiinţă. Botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi să păzească tot ce v-am poruncit Eu. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”.

Cu acest „amin” sfânt, care este ca o pecete dumnezeiască pe acest testament veşnic, se încheie mărturia cea eternă şi fericită a Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, făgăduindu-ne tuturor, de la început şi până la sfârşit, că în toate zilele, în toate veacurile, în toate împrejurările şi-n toate stările El va fi cu noi şi va fi între noi. Să avem această încredere neclintită, pentru că tot Cuvântul Său este adevărul. Şi, mai mult decât toate adevărurile Sale, acest sfânt adevăr cu care a încheiat El Evanghelia Sa şi făgăduinţa Sa, profeţiile Sale, învăţătura Sa, îndrumările Sale este mai valabil şi mai prezent între noi decât oricare dintre celelalte. Prezenţa Sa este tot ceea ce ne lipseşte nouă în orice împrejurare.

Vedem noi din viaţa noastră cât de mult dorim fiinţele pe care le iubim şi pe care Dumnezeu le-a legat pentru totdeauna de viaţa noastră. Când sunt departe, departe de noi, când suntem departe de ele, cât de multe ni le ştim că am avea să le spunem! Şi când, în sfârşit, ajungem să fim împreună, parcă tot ce-aveam să spunem a încetat. Prezenţa celui iubit a acoperit totul şi nu mai avem nici de spus, nici de întrebat nimic.

Prezenţa lui Hristos în mijlocul nostru umple orice gol şi răspunde la orice întrebare. Trebuie numai ca noi să credem Cuvântul Său şi să ne bizuim pe făgăduinţa Sa, pentru că tot ce a spus El este adevărat. Şi, decât toate adevărurile Sale, mai adevărat este acesta: „Oriunde doi sau trei veţi fi adunaţi în numele Meu, Eu voi fi în mijlocul vostru”.

Noi stăm acum aici şi atestăm prezenţa a două feluri de miri. Aceşti preaiubiţi scumpi ai noştri pe care-i vedem cu ochii noştri trupeşti sunt mirele şi mireasa, obiectul sărbătorii, felicitărilor şi bucuriilor noastre cu această ocazie. Dar este un Mire aici şi este o Mireasă aici mai de preţ decât oricare. Acest Mire prezent permanent şi această Mireasă sfântă, care este Mireasa Sa, sunt Mirele Hristos şi Biserica, cea care este Mireasa Sa. Oriunde asistăm la o nuntă duhovnicească, noi vedem în mirii cei trupeşti [înţelesul] permanent şi etern duhovnicesc: Mirele Hristos şi Mireasa, Biserica Sa. Aici avem un mire şi o mireasă; îi binecuvântăm în Numele Domnului, privind la ei ca la nişte comori nepreţuite. Dar în mijlocul şi-n jurul lor, în mijlocul nostru e Mirele cel iubit şi noi, toţi, în jurul Său, alcătuim Mireasa Sa. Noi suntem Biserica cea vie, Mireasa cea dulce a lui Hristos, pentru că El a venit, Şi-a dat viaţa şi a răscumpărat-o cu Sângele Său. Şi noi, toţi cei care ne-am predat Lui, care am venit la adăpostul Său, care am făcut un legământ sfânt cu El, alcătuim logodnica, alcătuim mireasa Lui sfântă şi eternă, al cărei Mire doreşte El să fie şi al cărei Mire Se laudă şi Se bucură El că este.

Logodna preînchipuie legământul nostru cu Hristos. Dar nunta, adevărata nuntă şi unirea noastră cu Hristos va avea loc acolo, în ziua şi în starea în care va veni Domnul. Căci noi mereu vorbim despre venirea Domnului ca despre o nădejde sfântă a Bisericii. În Crezul pe care îl mărturisim de fiecare dată în bisericile noastre sau în adunările noastre zicem: „…şi iarăşi va veni, cu mărire, să judece viii şi morţii, şi a Cărui împărăţie nu va mai avea sfârşit”. La venirea aceasta a Lui, El Şi-i va lua pe ai Săi, după cum a spus în Cuvântul Său, ducându-i în Împărăţia Sa veşnică în care le-a pregătit un loc fericit. Acolo ştim că va avea loc Nunta cea veşnică şi fericită cu adevărat a tuturor celor care sunt logodiţi cu El prin legământul şi hotărârea lor de a se întoarce la El, care, prin naşterea din nou, s-au logodit cu Hristos (…).

De aceea, în mijlocul acestei nunţi, noi avem nu numai un mire trupesc şi o mireasă trupească, ci pe Mirele cel Sfânt al nostru, al tuturor, Hristos, Care este în mijlocul nostru, şi pe mireasa Lui, care suntem noi, toţi care credem, care ne-am logodit cu El prin legământul şi prin hotărârea pe care le-am pus la naşterea noastră din nou, după cerinţa Sfântului Cuvânt, prin care primim părtăşia noastră la ascultarea Lui; prin urmarea noastră pe urmele Lui. Prin ataşarea noastră şi prin legământul nostru puternic cu El, ne păstrăm această legătură, păstrăm această logodnă curată; Şi, trecând prin toate încercările şi verificaţi prin toate aceste încercări, noi să dovedim până la capăt că suntem credincioşi Aceluia căruia i-am făgăduit logodna noastră şi cu Care am pus legământul nostru că-I suntem credincioşi până la Nunta care va avea loc la venirea Lui la noi sau la plecarea noastră la El. Ce dulce este această nădejde!

Dacă aici s-au spus atâtea cuvinte, începând cu cel dintâi care s-a rostit, despre dragoste, în toate aceste cuvinte a fost glasul Domnului, al Dulcelui şi Dragului nostru Mire Ceresc, Care a venit să petreacă şi doreşte să se petreacă totdeauna cu bucurie acolo unde doi sau trei, douăzeci sau treizeci, două sau trei sute, două sau trei mii de suflete care-L iubesc s-au adunat să asculte, să spună, să-I cânte şi să plângă de dragostea Lui în mijlocul nostru.

Suntem fericiţi că Domnul Iisus e aici în mijlocul nostru. Toate cuvintele pe care le-aţi auzit, toate cântările, toate textele poeziilor sau ale rugăciunilor au fost rostite de buzele Lui, prin buzele celor care le-au rostit (…) şi care duceau mai departe, amplificând, glasul lui Iisus. El este cel care a vorbit. Numai cuvintele noastre, unele mai slabe, altele mai timide, n-au reuşit poate să redea [acest glas] atât de cald, atât de scump, atât de dulce cum am fi vrut să ne vorbească El. Suntem încredinţaţi însă că, dincolo de cuvintele mai slăbuţe sau mai puternice, mai deschise sau mai tainice, fiecare a simţit în inima sa un fior primit din inima cea dulce a Domnului, din dragostea Lui care a vrut să se adreseze inimilor noastre în aşa fel, încât, dincolo de cuvinte, noi să simţim puterea Duhului Său străpungându-ne inima, învăluindu-ne sufletul nostru şi încălzindu-ne tainele inimii noastre cu făgăduinţele Sale, cu şoaptele Lui, cu dorinţa Sa.

Faptul că în această seară noi ne putem bucura aici într-un număr atât de frumos de sfintele cuvinte ale lui Dumnezeu este o dovadă hotărâtă şi clară că prezenţa Domnului este aici în mijlocul nostru şi că puterea Lui cea mare şi veşnică este aceea care insuflă această lucrare, care răspândeşte acest sfânt cuvânt şi care îşi arată această tainică şi cerească iubire faţă de poporul nostru, faţă de Biserica noastră, pentru credinţa şi statornicia părinţilor, a  înaintaşilor noştri sfinţi care, de la naşterea poporului nostru, s-au bizuit pe Dumnezeu şi L-au avut însoţitor de-a lungul istoriei noastre prin toate împrejurările grele şi vitrege prin care a trecut zbuciumata noastră istorie până astăzi.

citește în continuare:

ADEVĂRURILE LĂSATE NOUĂ ( II )
ADEVĂRURILE LĂSATE NOUĂ ( III )
ADEVĂRURILE LĂSATE NOUĂ ( IV )

preluat din «Străngeţi fărâmăturile» vol. 4

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *