Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Adeveriri

Adeveriri

Adeveriri

Iisus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi Trupul Fiului Omului şi dacă nu beţi Sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în Ziua de Apoi” (In 6, 53-54).

Sfânta Cuminecătură se mai numeşte Grijanie, pentru grija ce trebuie să o avem, fiind legată de mântuirea sufletelor. Şi nu numai pentru cei ce mor. Proiectul de planificare a morţii ne este necunoscut. Moartea vine nechemată şi la cel sănătos şi puternic, tânăr sau în puterea vârstei. O ciocnire de trenuri, de autobuze, o alunecare de teren, revărsări de ape, surpare în subteran, explodarea unei lămpi de petrol, aragaz… pot secera vieţile multora. Zilnic moartea seceră vieţi omeneşti. Moartea cere dreptul ei. Ea îşi cere dreptul câştigat ca urmare a păcatului strămoşesc. Şi cine i se poate împotrivi? De aceea răsună glasul Domnului peste veacuri: „Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău!” (Amos 4, 12).

Asupra celui credincios, pregătit în orice clipă, moartea nu mai are nici o putere. Pentru cel credincios, moarte înseamnă înviere prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Sfântul Pavel ne spune: „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său Care locuieşte în voi” (Rom 8, 9-11).

Iată, dar, dovada că pentru cel credincios, pregătit, gata sau împlinit moartea este câştig, o mutare de la cele trecătoare la cele veşnice, din moarte la viaţa fără sfârşit. Mântuitorul ne spune că suntem sarea pământului (cf. Mt 15, 13) şi lumina lumii (v. 14). Creştinul adevărat trebuie să împlinească aceste două misiuni, să întrunească aceste scumpe calităţi divine, fără de care viaţa nu-şi are rostul ei. Cine nu le are se va numi nefericit. Cine le are să dea şi celui ce n-are, ca să-i sporească. Şi, având părtăşia stării divine, va dori apa vie asemeni cerbului; şi, văzând lumina arzând în sfeşnic, se va lumina, se va aprinde de dragoste pentru Hristos-Domnul şi va lumina şi el pe alţii. „Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Rom 12, 1). Fericit este acel cu slujba împlinită, pe care moartea îl găseşte prezent la datorie.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!