Anunţuri

Adunare de comemorare a Părintelui Vladimir Popovici

Slăvit să fie Domnul!

Sâmbătă 30 martie, ora 16:30, va avea loc comemorarea pr. Vladimir Popovici, trecut la Domnul în ziua de 27 martie 1985, în cimitirul din Mănăștur. Vom participa la Parastasul în memoria cinstitului înaintaș și la adunarea de comemorare a părintelui.

Vă așteptăm cu drag!

Adunarea Oastei Domnului din Cluj-Napoca

Câteva cuvinte despre Pr. Vladimir Popovici se pot găsi aici:

Apariţia Oastei Domnului în anul 1923 a însemnat, atât pentru părintele Vladimir, cât şi pentru soţia sa, răsăritul unei lumini cereşti. Încă din anul 1924, primind foaia «Lumina Satelor» de la Sibiu, îndrăgind-o din primul moment, s-au ataşat din toată inima, cu devotament, de lupta Părintelui Iosif Trifa, intrând în Oastea Domnului şi înfiinţând această frăţietate sfântă atât în parohia sa, cât şi în celelalte localităţi. Cărţile Părintelui Iosif erau citite cu sete şi dragoste, subliniate şi răspândite peste tot, iar aceste cărţi au întors multe suflete de pe calea pierzării, formând în acele părţi, până departe, multe comunităţi duhovniceşti.

Ce frumos îşi aminteşte despre aceste zile părintele Vladimir, când scrie: „Viaţa noastră, a amândurora, se desfăşura în această atmosferă înnoită şi sfinţită de Duhul Sfânt, într-un fel lin şi fericit. Creşteam amândoi în cunoştinţa Domnului şi eram plini de o sfântă bucurie în Domnul. Viaţa noastră era ca o cântare nouă lui Dumnezeu. Eram parcă nepământeni, în dragostea dintâi care iubea mai presus de orice pe Dumnezeu şi pe semeni. Domnul Se coborâse în noi cu Împărăţia Lui. Parohia noastră, Glingeni, era umbrită de Duhul Sfânt”.

https://oasteadomnului.ro/preotul-si-credinciosul-vladimir/

Lasă un răspuns