Anunţuri

Adunare de aniversare și colind la fratele Traian Dorz

Pătrunşi de fiorul duioaselor amintiri – fie cele petrecute cu preaiubitul frate Traian, fie trăite în scrisul lui neegalat –, în ziua de duminică, 17 decembrie, a.c., dorim să ne revedem, de dimineaţă, la orele 8:00, părinţi, fraţi şi surori de pretutindeni, la căsuţa de la Livada Beiuşului, pentru a-l colinda pe cel care I-a cântat cu dor şi drag Pruncuţului Iisus în minunate colinde.

La vremea cuvenită, ne vom deplasa, pentru participare, la Sfânta Liturghie, ce se va ţine la biserica din Mizieş, după care va continua adunarea frăţească în cinstea şi memoria cântăreţului Golgotei, neuitatul psalmist al Oastei Domnului.

Sfatul Frăţesc Operativ