Mărturii Meditaţii

ADUNAŢI-VĂ PENTRU DOMNUL! (VIII)

din cuvântarea Arhimandritului Scriban la adunarea Oştii Domnului, [din] 17 iunie 1934, în Bucureşti

Oastea Domnului este obştea din sâ­nul Bisericii noastre în care tot omul lu­crează, fie mic, fie mare. Când deci la lucru sunt 100 ori 1000, ce mai poate fi lucrul făcut numai de doi sau de trei?

Lucrul creştinului însă are a fi ace­sta pe care l-am înşirat până acum în această lungă cuvântare. Dacă unul lu­crează cu vorba lui prietenească, altul cu cartea pe care o duce la vecini şi cu­noscuţi, prin aceasta lucrul se face.

Când însă facem astfel, se cheamă că toţi lucrează şi bântuielile diavoleşti sunt zădărnicite. Căci aceasta nu tre­buie s-o uităm nici o clipă: lucrul diavo­lului nu stă pe loc. De aceea şi noi tre­buie să fim cu toţii la lucru, pentru a ne împotrivi lucrărilor lui.

Şi acum, iubiţilor, încheind: din casa nimănui, din mâna nimănui să nu lip­sească scrisul cel sănătos creştinesc! Să ne îndestulăm, să ne hrănim cu el. Dacă prietenul nostru nu poate fi cu noi în orice clipă, cartea poate sta cu noi oricând. Deci ea să fie totdeauna soaţa noastră şi pe ea s-o avem apoi ca arma cea mai la îndemână pentru a-l înarma şi pe fratele nostru.

Prin aceasta, noi avem a fi fiecare ni­şte aprigi răspânditori ai foilor noastre. «Oastea Domnului» şi «Lumina Satelor» să nu aibă răspânditori mai harnici ca noi. Cărţile să le propovăduim mai ceva ca vânzătorii de cărţi.

Când vom lucra cu toţii în felul acesta, vom vedea cum o lume nouă se zideşte. Vom vedea inimile deschi­zându-se şi vom spune atunci că Oastea Domnului a fost plugul care a săpat adânc şi a dobândit nenumărate suflete pentru Domnul.

Nu este fiecare doritor să fie şi el părtaş la un asemenea lucru? De aceea, să fim cu tot dorul, fraţilor şi su­rorilor, de a face în felul acesta şi nu prea târziu vom vedea că faţa ţării este alta şi că numele Domnului este cel mai dintâi cuvânt pe buzele oamenilor. Amin.

Arhim. Scriban

«Ostaşul Domnului» nr. 11-12 / 15 sept.-1 oct. 1934, p. 1-3

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului /  Ovidiu Rus. – Sibiu : Oastea Domnului, 2016

Lasă un răspuns