Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ai o credinţă adevărată şi ai viaţa veşnică numai atunci când dovedeşti că poţi avea

Ai o credinţă adevărată şi ai viaţa veşnică numai atunci când dovedeşti că poţi avea

Ai o credinţă adevărată şi ai viaţa veşnică numai atunci când dovedeşti că poţi avea

Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa, harul lui Dumnezeu este ploaia.
Sămânţa, noi trebuie s-o semănăm. Ploaia, Dumnezeu o dă.
Sămânţa depinde de noi, ploaia nu.
Principalul este ca ploaia să afle sămânţa în pământ.
Principalul este ca Duhul să afle Cuvântul în mintea şi în inima oamenilor.
De aceea noi trebuie să propovăduim Cuvântul neîncetat.
Aceasta depinde de noi, după cum semănatul grâului depinde de plugar.
Mărturisirea Evangheliei depinde de noi, revărsarea Duhului însă nu.
Asta depinde de Duhul Sfânt.
Dacă noi ne facem lucrul nostru, şi-l face şi Domnul pe al Lui.

Punerea seminţei în pământ depinde de plugar, revărsarea ploii însă nu, ci de Dumnezeu.
Datoria plugarului este să-şi facă lucrul său la timp,
pentru ca, atunci când Dumnezeu va aduce darul ploii, sămânţa să fie pusă.
Ploaia să găsească sămânţa totdeauna semănată.
Tot aşa, vestirea Evangheliei este datoria noastră şi trebuie noi s-o facem la timp şi ne la timp.
Pentru ca, oricând va voi harul lui Dumnezeu să trimită ploaie cerească,
revărsarea Duhului Sfânt să afle Cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor.
Şi să facă rodirea lui,
adică naşterea din nou.

De multe ori, în vremuri secetoase, sămânţa aşteaptă în pământul uscat timp îndelungat, fără să încolţească,
până vine ploaia.
Tot aşa, de atâtea ori se mărturiseşte în unele locuri Cuvântul lui Dumnezeu ani de zile fără să se vadă încolţind şi răsărind nici un fir duhovnicesc, nici un suflet născut din nou.
Dar când vine ploaia cerească (revărsarea Duhului Sfânt),
dintr-o dată se vede minunea, dintr-o dată răsare pe întreg locul.

Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu (I Cor 3, 9).
Partea noastră de lucru trebuie să fie făcută întâi.
Dumnezeu aşteaptă întotdeauna după noi.
Lucrarea Domnului este totdeauna după lucrarea ucenicilor Săi.
Întâi vine sămânţa, apoi ploaia.
Întâi Apa, apoi Duhul. Întâi Cuvântul, apoi Harul.
Lucrarea Harului vine totdeauna în urma auzirii Cuvântului (Rom 10. 17).
De aceea noi trebuie să fim mereu nişte semănători harnici ai Cuvântului Sfânt.

Semănătorul rareori aşteaptă după ploaie,
dar ploaia mai totdeauna aşteaptă după semănător.
Voi niciodată n-aţi aşteptat după Domnul,
nici când I-aţi cerut,
nici când L-aţi rugat,
nici când I-aţi lucrat.
El a fost mereu la timp cu lucrarea Lui.
O, dacă am fi şi noi aşa!

Toţi cei cu care s-a petrecut minunea naşterii din nou n-o pot explica;
îţi dai seama de toate lucrurile dinainte şi din urmă,
dar de clipa aceea, de harul acela, de vuietul acela – nu poţi.
Căci nu vine nici când vrei,
nici cum crezi,
ci vine pe neaşteptate.
La fiecare deosebit în afară, dar la fel înăuntru.
(pag. 111-113)
*

Poţi fi înăuntrul creştinătăţii de nume,
poţi fi chiar înăuntrul unei Biserici (ca organizaţie),
poţi fi chiar şi înăuntrul unei comunităţi credincioase (ca număr),
dacă n-ai naşterea din nou,
dacă n-ai viaţa curată,
dacă n-ai părtăşia ascultării de Dumnezeu,
eşti afară de Hristos (II Cor 5, 1-3)
şi nu vei putea intra în cer.
Nu te vei putea sui acolo.
Dar dacă eşti în El, tu chiar eşti în cer totdeauna.
(pag. 115)
*

O, tu, suflet al celor formalişti şi căldicei, şi leneşi – mustră-i pe ei;
tu, conştiinţă a lor – osândeşte-i pe ei;
tu, duh al lor – frământă-i pe ei,
căci acei dintre aceştia care vin cel mai repede ca să se „boteze” vin cel mai greu la Hristos ca să se nască din nou.
Cei care se laudă cu o împlinire (formală) a Cuvântului şi cu o repetare zeloasă a îndatoririlor din afară
rămân aproape totdeauna cei mai străini şi mai departe de Hristos.
Şi devin cel mai adesea cei mai împotrivitori faţă de Evanghelia Lui vie.

Ca să-şi îndeplinească nişte obligaţii ceremoniale, oamenii vin totdeauna grăbiţi şi grijulii.
Ba încă, cu cât i se cere omului să îndeplinească mai multe astfel de lucruri, cu atâta pare mai mulţumit,
crezându-se în felul acesta scăpat de orice altă datorie faţă de Dumnezeu.
Unii chiar inventează ei înşişi cât mai multe astfel de fapte şi obiceiuri…
Cât de mulţumiţi se întorc apoi la păcatul lor oamenii care şi-au înăbuşit conştiinţa şi şi-au ameţit sufletul cu aceste pioase amăgiri…
(pag. 132-133)
*

Ai o credinţă adevărată şi ai viaţa veşnică numai atunci când dovedeşti că poţi avea:
dragoste de fraţi neprefăcută,
râvnă fierbinte pentru Evanghelie,
statornicie în credinţa dintâi,
conştiinciozitate în slujbă,
bunăvoinţă în atitudine,
măsură înţeleaptă în vorbire
şi lepădare de sine în umblarea pentru semeni,
inimă largă în dărnicie,
un cuget cinstit în toate,
o conştiinţă trează oriunde,
o smerenie sinceră faţă de mustrări,
teamă de păcat,
respect de adevăr
şi milă de oameni.
Aceasta este credinţa mântuitoare
şi faptele ei acestea sunt.

Oricine nu poate avea aceste roade ale unei credinţe adevărate, acela n-are credinţa.
Acela numai se amăgeşte, dar nu o are.
Fără acestea, credinţa este numai un vas fără conţinut,
o creatură moartă,
o părere zadarnică şi o înşelăciune cu care nu poţi minţi pe nimeni, decât pe tine.
Dacă vrei să te pierzi, rămâi aşa şi te vei pierde sigur.
Dar, dacă vrei să te mântuieşti, atunci trebuie acum şi îndată să te întorci la Domnul.
Să te naşti din nou printr-o credinţă adevărată,
care trebuie neapărat să fie însoţită de adevăratele roade ale Duhul Sfânt.
(pag. 163-164)

din volulmul: ”PIATRA SCUMPĂ ” de Traian Dorz

Cea dintâi condiţie a mântuirii : naşterea din nou : selecţii din opera scrisă şi vorbită a omului lui Dumnezeu Traian Dorz / Rus Ovidiu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2014

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!