Al doilea Simpozion Internaţional al Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi

Slăvit să fie Domnul!

Cel de-al doilea Simpozion Internaţional al Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi: 11-13 iunie 2009
În zilele de 11-13 iunie 2009, oraşul Arad va fi gazda celui de-al doilea Simpozion Internaţional al Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi, pus sub titlul: Tradiţie şi dogmă – ce fel de Teologie Dogmatică propunem pentru vremea de azi?, desfăşurat în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universităţii arădene „Aurel Vlaicu”.
La această manifestare ştiinţifică vor participa profesori de Teologie Dogmatică Ortodoxă din ţară şi străinătate: Ep. Ignatie Midic (Serbia), Dr. Dimitrios Tselengidis şi Dr. Giorgios Martzelos (Grecia), Dr. Michel Stavrou (Franţa), Dr. Peter Bouteneff, Pr. Dr Aristotle Papanikolaou şi Dr. Despina Prassas (SUA), Dr. Svetoslav Ribolov (Bulgaria), Dr. Fadi George (Liban), Dr. Pyotr Mikhailov şi Dr. Alexey Fokyn (Rusia), Dr. Daniel Munteanu (Germania), Pr. Dr. Acad. Dumitru Popescu, Pr. Dr Ştefan Buchiu, Pr. Dr Valer Bel, Pr. Dr Adrian Niculcea, Pr. Dr Dumitru Megheşan, Pr. Dr Vasile Citiriga, Pr. Dr Nicolae Mosoiu, Pr. Dr Nicolae Răzvan Stan, Pr. Dr Ioan Tulcan şi Dr. Cristinel Ioja (România).

Reamintim faptul că această Asociaţie a luat fiinţă la Arad, cu prilejul primului Simpozion Internaţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă din iunie 2007. Asociaţia îşi propune, conform Statutului ei, ca la nivel teologic panortodox să pună în lumină valenţele profunde ale Dogmaticii Ortodoxe pentru viaţa şi misiunea Ortodoxiei în contemporaneitate, surprinzând accente,aspecte şi deschideri care să vină în întâmpinarea marilor întrebări şi provocări pe care lumea modernă le adresează Bisericii. Teologia Dogmatică Ortodoxă are oportunitatea deschiderii faţă de curentele culturale ale lumii secularizate, căreia aceasta trebuie să le aducă răspunsuri şi soluţii credibile.

Specificitatea acestui demers academic constă în aceea, că participanţii la precedentul Simpozion au convenit asupra instituţionalizării acestei forme de conlucrare academică, care să se întrunească din doi în doi ani, sub forma acestei Asociaţii.

Conducerea actuală a Asociaţiei, desemnată prin vot în 2007, este formată din Preşedinte: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan (Arad, RO), Vicepreşedinţi: Conf. Dr. Peter Bouteneff (New York, USA) şi Prof. dr. Michel Stavrou (Paris, FR) şi Secretar: Dr. Daniel Munteanu (Erlangen, DE).

Organizatorii nădăjduiesc ca cel de-al doilea Simpozion Internaţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă să marcheze un salt calitativ în demersul teologic conturat deja, concretizând proiecte viabile, care să pună în lumină vigoarea, bogăţia şi perspectivele învăţământului teologic ortodox, dar, totodată să dinamizeze şi cercetarea teologică în conlucrare academică frăţească.

(Sursa: Facultatea de Teologie ortodoxă din Arad)

Slăvit să fie Domnul!