Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 18 Februarie – Al Domnului este pământul!

18 Februarie – Al Domnului este pământul!

18 Februarie – Al Domnului este pământul!

18 februarie – Psalmul 24, vers 1

Fiecare lucru aparţine celui ce l-a creat. Chiar dacă vreodată un străin s-ar face, prin înşelăciune sau prin silnicie, stăpân peste acel lucru, autoritatea şi dreptul celui ce l-a făcut, va fi sau va deveni totdeauna, mai presus de orice, asupra proprietăţii sale.   Dumnezeu a conceput cerurile şi pământul cu tot ce cuprind ele şi Dumnezeu le-a creat. Ele nu aparţin de drept nimănui decât lui Dumnezeu. Şi numai El este Singurul Stăpân al tuturor. Lui Singur toate trebuie să se închine şi numai Lui să-I slujească (Mat. 4, 10).   Dar prin înşelăciunea păcatului şi prin îngâmfarea neascultării s-au ivit şi se vor mai ivi încă multe creaturi mincinoase şi nebune care să pretindă că pământul sau cerul — sau părţi mai mici sau mai mari din acestea sunt ale lor. Se vor îngâmfa prosteşte şi se vor lăuda cu aceasta, apăsând cu silnicie pe alţii şi vrând ca toţi locuitorii acestora să se închine lor sau ideilor lor…   Ce nebunie vrednică de plâns este aceasta!… Priviţi în Istorie şi veţi vedea ce s-a ales de Nebucadneţar, de Alexandru, de Nero, de Tamerlan, de Attila, de Hitler… Ce s-a ales de stăpânitorii marilor moşii, de toţi cei care chinuiau şi nedreptăţeau pe oameni, de cei care ucideau pe nevinovaţi şi jefuiau pe cei slabi, de cei care condamnau nemilos pământul cotropit de ei, peste care îşi întinseseră umbra şi groaza? Ce s-a ales de cei care nu se mai săturau de pământ?… Pământul s-a săturat de ei. I-a înghiţit pe toţi. Şi la fel se va întâmpla cu toţi cei care se vor mai ridica încă, înnebuniţi de lăcomie şi de trufie, îmbătaţi de glorie şi însetaţi de stăpânirea pământului. Pe toţi îi va înghiţi acest pământ, ca un idol pedepsitor al tuturor celor care se închină lui, în loc să se închine Dumnezeului care l-a creat. Căci nu pământul este al omului, ci omul este al pământului!   Pământul este numai al lui Dumnezeu. Şi toţi oamenii care trăiesc pe el au acelaşi drept la viaţă şi la libertate pe el. Drept primit prin voia Aceluiaşi Tată, Creatorul tuturora. Cu drept de moştenire lăsat de Tatăl, pământul este apoi proprietatea celor blânzi… (Mat. 5, 5). Al acelor fii credincioşi şi ascultători ai lui Dumnezeu, care, prin credinţa şi părtăşia lor cu Hristos, Îl slujesc pe Dumnezeu cu iubire, intrând astfel în moştenirea de drept asupra tuturor celor create de El (Rom. 8, 28-32). Şi chiar dacă această moştenire n-a intrat încă în stăpânirea lor, Dumnezeu va aduce şi acest veac slăvit… Chiar dacă încă pe pământ stăpânesc cei cruzi, nu cei blânzi, cei răi, nu cei buni, cei nedrepţi, nu cei drepţi, cei vinovaţi, nu cei nevinovaţi, aceasta nu înseamnă că va fi pe totdeauna tot aşa. Ci va veni Ziua cea sfântă şi Veşnicia cea strălucită în care Dumnezeu, făcându-Şi dreptate Numelui Său şi Stăpânirii Sale, le va face dreptate şi lor… Atunci Porţile Veşnice ale cerurilor vor fi ridicate, iar Marele şi Bunul Păstor va intra şi va ieşi cu turma Sa, cu toţi cei care vor fi ai Lui şi lângă El în veşnicie, ca dintr-o păşune în alta, căci orice distanţe dintre ceruri şi pământuri vor fi desfiinţate, iar apropierea dintre ele, desăvârşită…

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!