Meditaţii

Aleşii lui Dumnezeu

Col 3, 12-16

„Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu sfinţi şi preaiubiţi.”

Când vorbim despre o alegere făcută din partea lui Dumnezeu, automat gândim: Oare, pentru ce m-a ales pe mine, ce a gândit, ce misiune avea pregătită să-mi dea mie?… Ştim, din cuvântul Domnului, că Dumnezeu ne-a chemat să fim lucrători împreună cu El, şi fraţii, şi surorile, şi cei tineri, şi cei vârstnici; chiar şi prin copii Dumnezeu Se preamăreşte şi face o lucrare minunată între copii.

În cer s-a făcut un plan de către Sfânta Treime. În planul acela eram aleşi şi introduşi şi eu şi tu, Dumnezeu ne vedea, încă de atunci şi de Acolo, sfinţi şi preaiubiţi ai Săi. Dumnezeu lucrează doar prin sfinţii Lui care Îi sunt prea iubiţi. Stau şi mă uit în ochii Lui, ca Zacheu altădată, şi înţeleg cum mă vrea El să fiu, ca să corespund planului Său… Voi, fraţii mei şi surorile mele, gândiţi la asta? Sau voi v-aţi hotărât pentru Domnul cu gândul sau de teama ca să nu mergeţi în iad?…

A fost la început o alegere, apoi a avut loc o chemare şi, la sfârşit, va fi din nou o alegere, pentru că este scris: Mulţi chemaţi, puţini aleşi. Dacă ne-am îndeplinit foarte conştiincios misiunea, chemarea avută în planul lui Dumnezeu, la sfârşit, când va fi din nou alegerea de la urmă, vom fi promovaţi, iar dacă nu, vom fi respinşi.

Alegerea din cer a fost făcută de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, alegerea de la urmă atârnă de noi, să ne dăm toate silinţele să fim între cei aleşi. Sfinţenia noastră se arată prin trăirea virtuţilor arătate în versetele următoare, aşa este Dumnezeul nostru, aşa trebuie să fie şi copiii Săi.

Încă o condiţie, pentru ca să devenim sfinţi şi să ne păstrăm în sfinţenie, este ca Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu să locuiască din belşug în noi. Dacă ni s-a spus că ochii noştri trebuie să-i avem aţintiţi la Iisus cel Răstignit, atunci trebuie să-i avem şi asupra cuvântului Său. El ne vorbeşte prin cuvântul Său, ne luminează şi ne conduce frumos şi drept pe cale, prin cuvânt, ne sfinţeşte tot prin cuvânt (cf. Ioan 17, 17; I Tim 4, 5).

Cine nu strânge cuvântul Său în inima sa nu ajunge sfânt niciodată. Un om care nu are Sf. Scriptură sau o are dar nu o cercetează, acesta nu poate ajunge la sfinţenie şi nu urcă pe scara sfinţeniei.

Dacă cineva a ajuns totuşi la o stare înaltă duhovnicească, dar, de la un moment dat, răreşte a se hrăni din Cuvântul sfânt, căderea lui nu întârzie să vină. E adevărat că mai sunt şi alte condiţii pentru a urca la sfinţenie – sporirea credinţei, râvna pentru milostenie, rugăciunea necurmată şi altele –, dar hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea întru totul de învăţătură sunt în fruntea tuturor.

Repet cuvântul Sf. Apostol: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi!… Chiar din belşug?

Nu-i de-ajuns că mai avem câte ceva rămas de când mai citeam şi noi? Sau ceva rămas din vreo predică a vreunui mărturisitor? Trebuie neapărat să avem cuvântul din belşug în noi? Ştiţi voi, dragii mei, ce înseamnă asta? Cuvântul lui Hristos înseamnă lumină, har, cer…

Cu cât te umpli mai mult de el ajungi nebun de fericit, ajungi la starea că nu-l mai poţi citi decât plângând, te aprinzi, arzi în focul lui Hristos.

Înaintaşii noştri au experimentat aceasta; haideţi să experimentăm şi noi… Să nu-l citim niciodată cum citeşti oricare carte, pentru că în el găseşti comorile amintite mai sus. Ce păcat că aşa de puţini primesc prin el binecuvântarea aceasta!… Azi, se citeşte prea puţin. Mai sunt unii care îl citesc doar ca să-l predice, însă şi unii şi alţii nu se pot bucura de binecuvântarea lui.

Viorel BAR

Lasă un răspuns