Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa

pr-iosif-trifa_alte-talcuiri– Ed. Oastea Domnului,
Sibiu, 2016, 448 p., seria Scrisul cel dintâi –

Scrierile înaintaşilor noştri sunt un nesecat izvor de bucurie şi o continuă mină duhovnicească, din care fiecare generaţie îşi extrage comori nebănuite, care se semnifică şi resem­nifică la nesfârşit, spre îmbogăţirea noastră în Dumnezeu.

Sub îngrijirea fratelui Ovidiu Rus, în Editura Oastea Domnului apare acum un nou volum de predici la duminicile de peste an ale Pă­rin­telui Iosif Trifa. O carte-eveniment care reuneşte exegeze scrip­turistice sau gânduri cu vocaţia apoftegmei ale Părintelui Iosif răs­firate, până nu demult, în foile vremii şi care, iată, şi-au găsit al­bia spre sufletele noastre printr-o nouă aşezare în pa­gină de carte. Sunt inserate, astfel, zeci de pre­dici publi­cate pe parcursul anilor în foile Părintelui (multe dintre ele semnate inclusiv cu pse­u­donim, între care, după cum bine ştim, I. Tâlcuitor ocupă un loc dis­tinct), ilus­trate grafic şi valorizate editorial într-o ţinută de ex­cepţie. De asemenea, fie­care evanghelie duminicală comportă câteva in­terpre­tări exegetice, pentru că a­vem câteva predici pentru fiecare pe­ricopă, în funcţie de tâlcuirile pe care le făcea Părintele Iosif an cu an şi foaie cu foaie.

Această apariţie, alături de Tâl­cuirea Evangheliilor duminicilor de peste an a aceluiaşi autor, este una fundamentală, atât pentru viziunea de ansamblu a Părintelui Iosif Trifa asupra Adevărului revelat prin Sf. Scriptură, cât şi pentru nor­marea vieţii duhovniceşti a fiecărui credincios angajat activ în slujirea lui Hristos, prin Oastea Domnului. Pentru că întotdeauna, la Părintele Iosif, Evanghelia duminicală are aplicabilitate directă, imperativă, în viaţa cotidiană a fiilor săi duhovniceşti.

Cartea poate fi comandată la Librăria Cartea de Aur a Oastei Domnului, la preţul de 27,00 lei.

Romeo PETRAŞCIUC

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!