Traian Dorz

27 noiembrie – Am găsit pe iubitul inimii mele

Suflete drag care L-ai aflat pe Preaiubitul inimii tale şi care trăieşti negrăita şi strălucita minune a părtăşiei cu El, tu ştii că aceste lucruri sunt adevărate, căci şi tu ai străbătut aceste dureroase stări până ce ai ajuns unde eşti.

Adu-ţi totuşi aminte de ele, ca să nu uiţi niciodată că drumul acesta trebuie să fie pentru tine pe totdeauna fără întoarcere, căci, luând-o înapoi spre pieţe, spre uliţe, în cetate, vei ajunge din nou la aşternutul tău întunecat, păcătos şi murdar în care zăceai ca un mort, fără credinţă, fără Dumnezeu şi fără nădejde (Efes 2, 12).

Ţi se cutremură de spaimă, de scârbă şi de întuneric toată amintirea ta. Şi îţi întorci grăbit faţa spre Hristos, Mântuitorul tău Fericit… Te cuprinzi mai strâns de El. Şi întreagă dragostea ta se preface recunoştinţă şi rugăciune.

Suflete drag, care încă nu L-ai aflat, dar Îl doreşti, ridică-te degrabă din aşternutul păcatului în care zaci. Ieşi din cetatea mentalităţii care te înconjoară. Aleargă la Golgota şi cazi sub Crucea Răscumpărătoare a lui Hristos.

Ridică-ţi ochii cu credinţă spre fruntea Lui, spre inima Lui, spre mâinile Lui, spre picioarele Lui însângerate… Din toate vei auzi glasul lui Dumnezeu care îţi va grăi: Iată dragostea Mea! Iată cât de mult te-am iubit şi te iubesc Eu! Vino şi dă-mi inima ta (Prov. 23, 26). Şi să găsească ochii tăi plăcere în căile dragostei. Aceasta este salvarea şi fericirea ta…

Acestea vor fi primele sărutări dumnezeieşti pe buzele sufletului tău. Sărutări pe care nu le vei mai uita niciodată. Căci prima sărutare nu se poate uita în veci.

O Doamne, Iisuse Preaiubit, Te rugăm, cheamă-i şi atrage-i mereu la Tine pe toţi cei ce încă mai rătăcesc departe de cunoaşterea şi părtăşia Ta, căci nu este o mai mare bogăţie nici în veacul acesta şi nici în cel viitor ca mântuirea Ta. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns