Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home AM UITAT DE TINE, DOAMNE; IARTĂ-MĂ!

AM UITAT DE TINE, DOAMNE; IARTĂ-MĂ!

AM UITAT DE TINE, DOAMNE; IARTĂ-MĂ!

Cum am ajuns în această stare? Cum ne-am putut lăsa întemniţaţi de diavol în această cumplită închisoare spirituală? Problema noastră cea mai acută constă în faptul că nu ne cunoaştem pe noi înşine. Suntem ignoranţi în privinţa conţinutului lăuntric al inimii noastre. În covârşitoarea noastră majoritate, suntem stăpâniţi de orgoliu. Cu alte cuvinte, credem despre noi înşine mai mult decât ne-ar îndreptăţi realitatea. Ne supraapreciem posibilităţile. Omul măcinat de orgoliu trăieşte sub imperiul imaginaţiei, pierzând astfel contactul cu cea mai intimă realitate – propria sa persoană. Apogeul acestui delir al mândriei este atins atunci când cineva ajunge să uite sau chiar să se socotească pe sine dumnezeu.

Oare nu cumva există ceva anume care nu numai că scapă controlului raţiunii, ci, probabil, atunci când acesta este privit în sine, dezorientează şi induce în eroare?

Oare Dumnezeu este într-adevăr absent? Într-atât de absent cum am dori noi? Sau se petrece altceva? Nu cumva în spatele „smintelii” – numită raţiune – se ascunde o logică duhovnicească mai subtilă, şi asociază dragostea Sa cu căderea noastră, puterea Sa cu slăbiciunea noastră, dumnezeirea Sa cu neputinţa noastră spirituală, înţelepciunea Sa cu incapacitatea noastră de a-I înţelege Taina?

Vor fi multe capcane în viaţa noastră pe care trebuie să le evităm, iar unele dintre ele vor părea mai degrabă mici. Însă diavolul se găseşte în detalii. „Fiţi treji, privegheaţi, fiindcă potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8). Satana e încântat să ne dea peste cap viaţa duhovnicească. Una dintre cele mai bune modalităţi pe care le are pentru a face acest lucru este să strecoare un amănunt, ceva neînsemnat, în mintea noastră, sperând că nu vom observa.

Şi dacă uneori nu băgăm de seamă că Dumnezeu este împreună cu noi, se întâmplă chiar din cauza faptului că Dumnezeu este cu adevărat alături de noi, dar nu ne satisface, din fericire, toate dorinţele noastre autodistrugătoare, pe care nu le vedem că sunt cu adevărat autodistrugătoare. De îndată ce ajungem la încredinţarea că Dumnezeu este cu noi, că intenţiile Lui faţă de noi sunt bune, suntem pregătiţi să primim ceea ce Dumnezeu ne poate da prin mijlocirea crizei sau a experienţei dureroase. Adesea ne orbeşte atât de mult infatuarea noastră, încât credem că ştim mai bine decât El ce ne este de folos.

Atunci când alegem să ne încredem în Dumnezeu pentru a ieşi dintr-o criză, prin chiar acest act dăm sens crizei noastre. Pentru că încrederea noastră este răspunsul nostru la făgăduinţa lui Dumnezeu de a ne ajuta, dându-ne speranţa de care avem nevoie. Când Îl vedem astfel pe Dumnezeul Cel ascuns, urechile şi ochii credinţei noastre se deschid spre o perspectivă mai largă, pentru a vedea dinlăuntrul ei realitatea stării noastre. Încrederea noastră e chemată să facă un salt prin credinţă, deoarece cu ajutorul ei trecem peste lucruri care în alt chip ni se înfăţişează ca obstacole insurmontabile. Aceste obstacole nu fac, pe drumul pe care ni-l arată Dumnezeu, decât să creeze o deviere pe care Dumnezeu poate să o întrebuinţeze în folosul nostru.

Biserica încearcă să ne reîndrume inima nu numai spre înţelegerea şi primirea fărâmelor de milostivire dumnezeiască, ci şi a oceanului de iubire dumnezeiască. Limba omenească este neputincioasă în a descrie învierea duhovnicească. Nu sunt metafore care să exprime sensul exact şi cel mai corect al stării sufletului care mort era şi a înviat. Primind atunci puterea de a ne vedea şi a ne cerceta sinele în profunzime ne-am scârbit cu adevărat de noi înşine. Ne întrebăm cum de ne-a răbdat Dumnezeu în acea stare? Ne minunăm de profunzimea iubirii, smereniei, bunătăţii, delicateţei şi îngăduinţei Sale.

Şi iată: „Celor ce şedeau în latura şi umbra morţii, lumina le-a răsărit” (Matei 4, 16).

Te-am regăsit, Doamne, slavă Ţie!

Părintele Constantin ONU
articol publicat în săptămânalul duhovnicesc al Oastei Domnului
Anul XXVIII, nr. 44 (1124) 23-29 OCTOMBRIE 2017

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *