Catehism Mărturii Meditaţii

APOSTOLATUL LAICILOR (MIRENILOR)

Noi, cu Oastea Domnului, lucrăm mai mult în  cadrele aşa-numitului apostolat laic. Adică, îi chemăm şi pe mireni la lucru pentru vestirea Domnului, pentru vestirea mântuirii.

     Nici acest lucru nu e o „noutate“ a noastră. Apostolatul laic este porunca Scripturii. Începând de la cele două femei – Samarineanca şi Maria Magdalena, care s-au făcut nişte vestitoare ale Domnului, după ce L-au aflat pe Domnul – de-a lungul tuturor Scripturilor, aflăm apostolatul lai-cilor şi porunca  acestui apostolat. E destul să amintim cuvântul Apostolului Iacov: „Să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet din moarte şi va acoperi mulţime de păcate“ (Iacov 5, 20).

     Orice suflet, care L-a aflat cu adevărat pe Domnul, se face un vestitor al Domnului. Aşa a fost la începutul creştinismului,  aşa trebuie să fie şi azi.

     Lumea însă vede o „noutate primejdioasă“ şi aici. O vede tocmai pentru că s-a stins creşti-nismul cel dintâi, creştinismul cel viu, cel mărtu-  risitor şi vestitor. S-a stins şi în  cei în care ar trebui să ardă cu putere. Cum scrie într-un loc fratele Oprişan: „Până nu mult în urmă, noi, lai-cii, eram turma, oile. Atât! Oile aveau, în înţelegerea vremii, numai lâna şi laptele. Atât! Altă chemare nu aveau“.

     Dar în folosirea apostolatului laic, pe lângă Sfânta Scriptură, mai avem şi îndemnul unui ma-re şi Sfânt Părinte bisericesc: Sfântul Ioan Gură de Aur.

Ce spune Sf.Ioan Gură de Aur

     Acest Sfânt Părinte a fost cel mai înflăcărat vestitor al apostolatului laic. Noi de la acest Sfânt Părinte am luat învăţătura cu apostolatul laicilor şi la acest Dascăl mare îi trimitem pe toţi cei care strigă după noi că „am trezit oile“.

     În cele ce urmează, dăm o seamă din învă-ţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre apos-tolatul laicilor.

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Lasă un răspuns