Meditaţii

Arătaţi că voi Îl cunoaşteţi pe Dumnezeu, iubindu-vă şi unindu-vă între voi.

„Eu în ei şi Tu în Mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să te cunoască lumea că Tu M-ai trimis. Şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17, 23)

„…. Hristos Se roagă ca El să fie desăvârişt una cu ei, iar ei desăvârşit una între ei, pentru ca lumea să-l cunoască pe El, şi să-i recunoască pe ei. Pentru că, ceea ce făcuse lucrarea lui Hristos în ucenicii Lui, aceea trebuia să facă şi lucrarea ucenicilor Săi în toată lumea……

Scumpii mei fraţii, doriţi voi oare ca lumea să-L creadă pe Hristos? Slavă veşnică numelui Său Sfânt! Acesta este, desigur un lucru de mare laudă! Dar nu-i de-ajuns numai această dorinţă singură. Gândul şi voia lui Dumnezeu sunt, desigur, ca lumea să-L cunoască pe Hristos, dar viaţa veşnică  nu stă numai în a crede în Hristos, ci stă mai ales în a-L cunoaşte pe El, iar aceasta este cu totul altceva.

De crezut în Hristos, cred atât de mulţi oameni! Cred, mai mult sau mai puţin, toţi oamenii. Dar de cunoscut, Îl cunosc numai atât de puţini şi atât de puţin. Căci, de la credinţă începatoare a inimii şi până la cunoaşterea pătrunzătoare a înţelegerii, este un drum adeseori atât de lung şi de greu încât multe suflete nu-l mai fac niciodată…….

De fapt – a spune că suntem în Hristos şi că Îl cunoaştem pe El, dar a nu fi una cu fraţii şi cu Lucrarea în care ne-a chemat Dumnezeu – este o nepotrivire, este o minciună, este o înşelare. Credem ca se înşeală amar cei care trăiesc în felul acesta, pentru că a fi una cu Hristos în chip desăvârşit şi adevărat înseamnă tot aşa de limpede a căuta cu tot sufletul să fi una şi cu fraţii. Cum poate iubii cineva pe Dumnezeu, pe care nu-L vede, când nu poate iubii pe fraţii lui care sunt reprezentarea Lui văzută ( 1 Ioan 4, 20-21)? Cum poate zice unul că el stă în Hristos, când nu poate sta între fraţii săi? Cum poate acesta să-şi închipuie că are părtăşie desăvârşită cu Hristos, când nu poate avea nici o părtăşie, nici o apropiere şi nici o iubire cu fraţii?

Să nu se înşele nimeni: cine nu ascultă de fraţii, cine nu are strânsă părtăşie şi unitate cu fraţii este un mincinos, şi nu un adevarat lucrător duhovnicesc. Oricine n-are legatură cu fraţii nu poate avea nici cu Hristos.

O fraţii mei şi surorile mele, pentru ca lumea să-L cunoască pe Hristos, arătaţi-i că voi Îl cunoaşteţi, iubindu-vă şi unindu-vă între voi.

Pentru ca lumea să dorească să-L urmeze pe Hristos, arătaţi-i că voi Îl urmaţi, iubindu-vă şi unindu-vă între voi.

Pentru ca luma să ajungă la trăirea în Hristos, arătaţi-i că voi aţi ajuns, iubindu-vă şi unindu-vă între voi.

Iar  această iubire şi unire între voi se va vedea prin eforturile şi prin dorinţa, prin răbdarea şi prin concesiile pe care fiecare dintre voi vi le veţi face cu toţii, unii altora, în dragoste, spre a ajunge în faţa lumii în chip desăvârşit una fiecare cu fiecare şi toţi cu toţi. Atunci lumea Îl va cunoaşte pe Hristos.

Şi vă va recunoaşte şi pe voi că sunteţi cu adevărat ucenicii Lui….”

Traian Dorz, din „Hristos – Mijlocitorul nostru”

Lasă un răspuns