Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhiereu al bunurilor viitoare

Arhiereu al bunurilor viitoare

Arhiereu al bunurilor viitoare

0Sfântul Apostol Pavel îl numeşte pe Mântuitorul Hristos Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare (Evrei 9, 11). Este încărcată de semnificaţie această numire, şi nu este întâmplătoare. Pe drept putea fi numit, Mântuitorul, Împărat ori Stăpân, ori Dătătorul acestor bunuri, numai că Sfântul Apostol şi Hristos Însuşi îi are în vedere pe cei pentru care a venit să câştige aceste bunuri, şi nu pe Sine, Dătătorul lor. Iar pentru aceasta trebuia plătit un Preţ, şi sfântul Pavel ni-L prezintă pe Mântuitorul în această postură de Plătitor al Preţului. Pentru că, din vremea Vechiului Testament şi până astăzi, Arhiereul sau preotul sunt persoanele care aduc jertfa. Mântuitorul a venit în această postură a Marelui Arhiereu, dar nu ca ceilalţi, ci într-o situaţie excepţională, extraordinară, unică. Astfel, El aduce jertfa, Se aduce pe Sine Însuşi jertfă, iar – ca Dumnezeu – El primeşte jertfa. De aceea, această lucrare a jertfei Mântuitorului nu poate fi privită cu uşurinţă, nepăsare ori neglijenţă, deoarece a fost nevoie ca „Dumnezeu
Însuşi să vină în trup”.

Bunătăţile viitoare omul le-a pierdut, dar Dumnezeu – în iubirea şi bunătatea Sa – nu i le-a luat înapoi să le păstreze pentru Sine, ci doar, la vremea potrivită, i-a făcut următoarea descoperire: Bunurile cereşti pe care le-ai pierdut sunt intacte, omule, doar că trebuie plătit un preţ pentru ca să intri din nou în posesia lor. Glasul Mântuitorului când vine în lume este acesta: Iată Eu, Creatorul tău şi Dumnezeul tău, îţi dau înapoi aceste
bunuri, plătesc şi Preţul pentru ele, doar primeşte-le. Cu siguranţă, aceste bunuri sunt foarte scumpe, datorită Preţului cu care au fost plătite. Sângele lui Hristos este Preţul acestor bunuri. Oamenii au această cultură a valorii bunului, tradusă prin preţ.

Domnul Hristos, venind în lume, l-a găsit pe om în incapacitate de a primi aceste bunuri cereşti, ba, mai mult, situaţia sa fiind vrednică de osândă. Marele Arhiereu ştia aceasta, de aceea – în Preţ – a fost inclusă în primul rând reabilitarea omului, adică aducerea lui în situaţia dinainte de cădere. A fost o acţiune complexă de curăţire, spălare şi legare a rănilor, adică munca „samarineanului milostiv”, dar, în urma acesteia, omul a putut să se ridice şi să se reaşeze pe drumul la capătul căruia se află vistieria acestor bunuri cereşti, din care fiecare va primi ceea ce i se cuvine, devenind deţinătorul lor pe veşnicie. Cum citim noi acest tablou atât de real: omul pierde rapid şi foarte
uşor aceste bunuri, ajunge apoi atât de jos, încât sentinţa este clară – osândirea veşnică; dar, în loc să se întâmple aceasta, biata făptură – zidirea lui Dumnezeu – este iertată, eliberată de o povară cumplită şi primeşte, pe lângă aceasta, un dar nesperat: „redeschiderea uşilor Raiului”.

Privind în jurul nostru, vedem noi oare că oamenii se îmbulzesc, se înghesuie, se calcă pe picioare, ori sunt disperaţi să intre pe aceste uşi larg deschise? Din păcate, nu. Mântuitorul trebuie să suporte, iată, o altă dramă a omului şi anume: refuzul acestuia de a răspunde la chemarea Sa „Iată, toate sunt gata”. Cu ce preţ credem noi că se va plăti acest netrebnic act al omului (Evrei 10, 29)? Greutatea reală a păcatului nu poate fi cunoscută, pentru că preţul acesteia a fost plătit de Altcineva. Realitatea deplină se va vedea în Ziua cea Mare, când se vor descoperi bunurile viitoare pentru unii, iar alţii vor simţi greutatea reală a poverii pentru care Domnul a venit să plătească marele Preţ.

Să-mi fie îngăduite câteva întrebări: Se cuvine oare copiilor Domnului să piardă timpul atât de scurt, dar atât de preţios, pentru cu totul alte lucruri? Nu ar trebui să vedem noi oare riscul de a nu aduna comoară pentru ceruri? Nu ar trebui să ne fie viaţa un timp de lucru şi o arenă de luptă pentru Împărăţia cea veşnică? Răspunsul nostru îl aşteaptă Domnul, arătândune, prin răstignire, lumina Învierii. Amin.

Gheorghe AFTANASĂ
articol publicat în săptămânalul duhovnicesc al Oastei Domnului
Anul XXVII, nr. 15 (1043) 4-10 APRILIE 2016

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!