Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Articole

Articole

Sfântul Simeon Noul Teolog – Pentru ca cei ce dorm cu lenevie în întuneric

Căci te aprinzi de la foc şi iei focul întreg, dar Acela rămâne neîmpărţit, neîmpuţinat în ceea ce era. Ceea ce se împărtăşeşte de focul material, se desparte de el şi trece în multe sfeşnice, dar Acela fiind foc duhovnicesc, e de neîmpărţit şi cu totul de neseparat şi de netăiat. Căci împărtăşindu-Se, nu Se […]
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Să alergăm cei credincioşi cu vigoare, să ne grăbim cei leneşi, cu silinţă!

Dar adunaţi-vă, o, copii, dar veniţi, o, femei! Alergaţi, o, părinţi, înainte de a veni sfârşitul şi jeliţi cu mine, plângeţi toţi, căci după ce, mici fiind, am primit în botez, copii fiind, pe Dumnezeu, mai bine zis ne-am făcut fii ai lui Dumnezeu, păcătuind am fost aruncaţi îndată afară din casa lui David şi
Read more

Munca fără rugăciune n-are spor şi nici binecuvântare, după cum nici rugăciunea fără muncă, la fel

Mulţumim din toată inima părinţilor iubiţi, trupeşti şi sufleteşti, care, prin munca lor şi prin osteneala lor, au pregătit cu răbdare, cu credinţă şi cu dragoste acest prilej, părinţilor care au crescut din dragoste pentru Dumnezeu nişte copii pentru Dumnezeu. Aşa cum s-a mai amintit aici, nu trebuie să uităm în
Read more

O, ce comori nebănuite are Domnul să descopere aleşilor Săi!

7. Adevărurile scumpe sunt comorile lui Dumnezeu şi avuţia inimii credincioase. Aceste taine sunt ascunse ca mărgăritarul în ţărână, iar cine şi le doreşte trebuie să le caute cu stăruinţă şi scumpătate. Ostenelile pe care le depui spre căutarea lor arată şi dragostea ta pentru ele. Dar şi vrednicia de a le
Read more

Să citim împreună „Hristos – mărturia mea” – ziua 30

Umblând prin curte, am aflat o bucăţică de geam spart. Am luat-o înăuntru. Am uns-o cu scuipat, apoi am frecat-o cu săpun, întinzând peste tot cu degetul această pastă umedă. Apoi cu o cârpă am frecat peretele, presărând peste ea câte puţin praf mărunt de var. Aşa s-a acoperit sticla cu un praf alb pe […]
Read more

Dumnezeu, după secole de suferinţă şi de jertfă, a ascultat rugăciunile părinţilor

Noi suntem un popor creştin. Toate evenimentele vieţii noastre ar trebui să le petrecem în mod creştinesc. Aşa a fost, într-adevăr, la începutul existenţei istorice a poporului nostru. Noi ne-am născut din acei exilaţi romani creştini cu care a fost populat pământul acestei Dacii acum aproape două mii de ani. Şi,
Read more