Meditaţii

Ascultă-Mă, casa lui Iacov

Isaia 46, 3

Din pricina aleşilor Lui, Dumnezeu are o nespus de mare milă şi bunătate chiar şi faţă de casa lor şi faţă de urmaşii lor, până cine ştie când.

Nimeni nu se bucură de atât de mare milă şi bunătate din partea lui Dumnezeu ca familia aleşilor Lui. Faţă de nimeni altcineva – ca faţă de soţia, sau părinţii, sau fiii, sau fraţii şi surorile unui credincios ucenic al lui Hristos – Dumnezeu nu Se arată atât de binevoitor.

Căci toţi ceilalţi au parte aşa de puţin să fie împreună cu omul lui Dumnezeu, dar aceştia sunt cel mai mult.

Toţi ceilalţi sunt mai mult sau mai puţin depărtaţi de el, dar ei sunt totdeauna atât de aproape! Toţi ceilalţi aud numai din când în când glasul lui şi îndrumările sale, dar ei au prilejul să le audă mereu .

Au zilnic prilejul să se roage cu el, să cânte cu el, să stea şi să lucreze cu el. Putându-se astfel face împreună cu el părtaşi la atât de mare slavă şi răsplată de la Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Dar vai, cât de puţin înţelege să asculte de Dumnezeu, de cele mai multe ori, chiar casa lui Iacov… chiar familia lui Moise, chiar fiii lui David, spre durerea Domnului şi a alesului Său.

O, casă a lui Iacov, o, casă a alesului credincios, Domnul îţi vorbeşte astăzi ţie, zicându-ţi: Ascultă-Mă, soţie a ucenicului Meu ales sau soţ al fiicei Mele credincioase! Domnul îţi vorbeşte în clipa aceasta ţie: Ascultă-Mă! Părinţi sau fii, fraţi sau surori ai unui suflet hotărât pentru Domnul, El vă vorbeşte acum vouă: Ascultaţi-Mă!…

Suflete preaiubite Domnului, ascultaţi-L pe Domnul şi voi cum L-a ascultat acela lângă care trăiţi voi acum. Sau lângă care aţi trăit.

Căci nu-i de-ajuns să faceţi parte cu trupul din casa unui credincios, ci trebuie şi voi înşivă să vă faceţi, prin naşterea din nou, părtaşi la aceeaşi credinţă ca şi el.

Altfel, curând veţi fi despărţiţi de el şi nu vă va folosi decât la o mai mare osândă tot harul pe care nu l-aţi ştiut folosi când l-aţi avut.

Bunule Mântuitor Iisus Hristos, ai milă de casa şi familia fiecărui ucenic al Tău şi nu-i lăsa pe nici unii din preaiubiţii lui, pentru care se fac cele mai fierbinţi rugăciuni şi curg cele mai scumpe şi mai sfâşietoare lacrimi pe pământ.

Nu-i lăsa, până ce Te vor asculta şi ei pe Tine, ca nici unii din preaiubiţii noştri cei mai apropiaţi să nu piară. Ci toţi să fie mântuiţi. Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns