Meditaţii

ASCULTAŢI VOI…

Isaia 51, 1

Taina puterii, taina păstrării în neprihănire, taina biruirii ispitelor, taina rămânerii în smerenie este ascultarea de Domnul şi este amintirea izbăvirii Sale arătată faţă de noi.
Oricât de mari ar fi încercările care ne-ar ieşi în calea sufletului, oricât de viclene ar fi ispitele, oricât de atrăgător ar fi păcatul, totuşi nimic nu ne va birui, nici nu ne va abate de pe urmele Domnului dacă neîncetat vom asculta la Cuvântul Lui. Şi dacă niciodată nu vom uita de unde ne-a scos El.
Însă tocmai în aceste două părţi umblă şi vrăjmaşul să ne înşele: să nu ascultăm de Cuvântul Domnului şi să uităm groapa din care ne-a scos El cu preţul rănilor şi al morţii Sale .
Fraţii şi surorile mele, e mai uşor să te fereşti să nu mai cazi în prăpastie decât, după ce ai căzut, să mai ieşi iarăşi .
E mai uşor să prevezi boala decât s-o vindeci.
E mai uşor să-ţi păstrezi curăţia decât s-o dobândeşti din nou.
Nu uitaţi, nu uitaţi niciodată îndemnul Domnului: Ce zic vouă, zic tuturor: vegheaţi!
Oare umblaţi voi în curăţie? Slăviţi-L pe Domnul Iisus Hristos, Care vă îndeamnă şi vă ajută mereu să umblaţi aşa.
Dar aveţi grijă necurmată, cercaţi-vă şi încercaţi-vă mereu pe voi înşivă: sunteţi voi în curăţie sau nu?
Când vorbiţi altora, gândiţi-vă, în lumina Cuvântului, totdeauna cu teamă şi cu grijă la starea voastră însăşi.
Mustrând păcatele altora, să vă usture propria voastră stare!
Luminându-i pe alţii, vedeţi neîncetat de calea voastră!
Propovăduind altora sfinţenia, aveţi mereu grijă de ochiul vostru!
Căci de cele mai multe ori, când crezi că tu stai mai bine, poate să te lovească ceva. Şi când crezi că mergi cel mai frumos, ţi se poate pune o piedică.
Vegheaţi mereu, vegheaţi neîncetat deci.
Cu cât vezi mai multe, cu atât să-ţi fie mai teamă de tine însuţi.

Slavă şi mulţumire veşnică Ţie, Doamne Iisuse, Care ne-ai spălat de păcatele noastre cu Sângele Tău cel scump!
Şi ne-ai lăsat porunca de a veghea şi de a ne păzi în orice clipă, fiindcă vrăjmaşul neprihănirii caută să ne piardă mereu.
Păstrează-ne în smerenie şi în ascultare totdeauna atentă şi temătoare de Cuvântul Tău. Şi nu lăsa să uităm niciodată groapa din care ne-ai scos.
Ca să ne ferim totdeauna cu teamă, spre a nu mai cădea niciodată.
Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001