Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Astăzi Hristos, vorbește despre tine, în mod personal.

Astăzi Hristos, vorbește despre tine, în mod personal.

Astăzi Hristos, vorbește despre tine, în mod personal.

Hristos a înviat! O veste care ascunde miracolul, bucuria, întreaga esență a învățăturii și temelia Bisericii. Prin jertfă Hristos aduce nouă lumina împăcării cu Tatăl, ridicarea din păcat și spălarea hainei primită la sfântul botez.

Clipa cea mai minunată din viața unui copil, temelia vieții lui este primirea lui ca mădular în trupul lui Hristos. Prin Botez, Hristos spală și înnoiește viața noastră chemându-ne la lucrarea împreună cu El. Ne dorește fii ai împărăției , copii ai Lui, lucrători ai viei, înmulțitori ai talanților și trăitori vii ai Cuvântului lui Dumnezeu. Prin învățătura lăsată ni se trasează drumul la cer, Hristos vine și ne arată pas cu pas drumul spre mântuire. Hristos vindecă, dă vedere, învie morții și ne i-a de mână spunând : oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine să-și i-a Crucea și să-mi urmeze Mine. (Mr. 8,34). Chemându-ne nu ne lasă singuri pe cărarea îngustă ci vine la fiecare pas întărindu-ne : prima dată ne cheamă , apoi ne spune să ne pregătim și prin pilda fecioarelor ne amintește cum trebuie să lucrăm ,să veghem și apoi ne arată minunea iertării și ridicării din păcat „ Hristos Dumnezeule , care ai fost uns cu mir , slobozește-ne de patimile ce vin asupra noastră și miluiește-ne pe noi, ca un singur bun și de oameni iubitor.” Ne spune că oricât de mare și grea ar fi căderea noastră prin lacrimi de pocăință ne curățim . Apoi Hristos ne spală și ne curăță, se smerește și spală picioarele noastre arătând că El trebuie lăsat să lucreze în locul intersectării noastre cu cele ale lumii ale pământului. El vine la cina sufletului noastru, ne cheamă să îl primim oaspete și să rămânem lângă El întreaga noastră viața. Apoi, Hristos este răstignit prin faptele noastre. Minunea pe care Domnul o aduce nouă este aceea de a ne întoarce în interiorul noastru și de al pune pe El răstignit în inima noastră ,ceea ce este premisa învierii noastre sufletești. În cel din urmă moment Hristos, Învie, zdrobește boldul morții și ridică pe cei ținuți în întuneric. Ne ridică pe fiecare din mocirla păcatelor, ne luminează cărarea vieții și ne aduce fii iertați înaintea Tronului Ceresc .

Astăzi Hristos, vorbește despre tine, în mod personal. El stie durerea ta, boala ta, cererea ta, care e pusă înaintea Lui, așteptarea ta, triunful tău, bucuria ta , în toate ale vieții tale Hristos unic și întreit e prezent. El e înfăptuitorul din puterea ta, Cel care nu-și întoarce ochii nici o clipă de la tine. Este ziua în care Hristos ne vorbește de cele nevăzute ale noastre, de sufletul nostru care așteaptă hrana lui. Iată cât de bun și minunat e Domnul, El vindecă cele văzute ale noastre pentru ca și cei slabi în credință să creadă apoi se pune pe Sineși jertfă de vindecare și pentru cele nevăzute ale noastre, pentru sufletul noastru, și împreună lucrarea să facă omul nou.

Nașterea din nou, împăcarea cu Tatăl, îmbrăcarea în haina Cuvântului, a rugăciunii neîncetate. Beneficiile acestei trăiri și plinătatea lucrării sale în viața oamenilor care o află, schimbă complet atat înafară cât și înnăuntru. Momentul cel mai important din viața de adult , de tânăr, acesta este: nașterea din nou . Întâlnirea cu Hristos care înoiește și coasă haina Sfântului Botez, spală icoana Chipului Său din inima noastră, reactualizând prin Moartea Sa, moartea noastră și prin Învierea Sa, învierea noastră. Lumânarea învierii aprinsă, masa îmbelșugată, cântarea în cor: Hristos a înviat, reîntâlnirea cu prietenii construiesc sărbătoarea pascală, sărbăroarea cea mai importantă prin care fiecare din noi suntem chemați să Înviem. „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, azi am înviat împreună cu Tine” spune o cântare din ziua Paștilor, ei bine întrebarea care se pune este: te-ai îngopat cu Hristos, l-ai adus tu în inima ta, înăuntrul tău printr-o îngropăciune pe Hristos ? Dacă nu ai făcut acest lucru, Domnul așteaptă la poarta inimii tale să îi acorzi timp, să Îl chemi pentru a trăi nașterea din nou.

Un om născut din Domnul, îl vede pe Domnul în fiecare sărbătoare, el lasă cele lumești și îl dorește pe El. Picioarele lui au fost spălate de Domnul și ele pășesc vertical spre Golgota, ducând crucea întreagă pentru înviere. Sărbătoarea e Domnul, Lumina Învierii e bucuria sufletului însetat după El, clopotul e cântecul de veselie a inimii ce învie împreună cu El, untdelemnul abundă și candela așteaptă ivirea zorilor, rugăciunea e neîncetată și inima e plină de pace pentru că Domnul e înăuntrul ei. Povara trupului e ușoară când sufletul își are hrana Sa din Dumnezeu, suferința nu e disperare , durerea nu e plină de lacrimi, singurătatea nu e chin ci toate sunt pline de lumina vindecării, a împlinirii , a comuniunii și a trăirii cu Mirele Ceresc.

Și astăzi după bucurie suntem chemați să privim înăuntru nostru, să privim la crucea noastră cu care urcăm spre Înviere, suntem chemați să ne amintim de o naștere, nu din pântece pământesc , nu din fire omenească ci o naștere din Dumnezeu. O naștere care să reînvie nașterea din apă și din Duh, să conștientizăm minunea Sfântului Botez și să nu uităm că suntem mădulare ale Trupului lui Hristos, temple ale Duhului Sfânt în care Domnul Iisus dorește să rămână veșnic Viu. În veselie să adunăm merinde pentru tristețe, în lume prieteni pentru veșnicie, în masa bogată și în întâlnirea cu cei dragi nouă să îl aducem pe Domnul, pentru ca El și prin El să fin Înviați spre viața cea veșnică. Amin.

Ancuța Tudosanu

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!