Meditaţii

Astfel Îşi arată Domnul Îndurarea

Cântarea lui Zaharia – Luca 1, 72

În multe feluri Îşi arată Dumnezeu îndurarea Sa nemărginită faţă de noi, făpturile mâinilor Sale, dar, când dragostea Lui face ca în mijlocul familiei noastre să se nască un suflet ales, un fiu sfânt pentru El…

când Se revarsă peste noi Duhul Său cel Sfânt Care ne deschide gura să-L lăudăm pe El…
când ne descopere în chip cu totul minunat mântuirea Lui…
– atunci Dumnezeu ne arată o îndurare cu totul deosebită.

Ce mare har este un fiu al lui Dumnezeu când se naşte într-o familie!

Ce mare milă se arată din partea lui Dumnezeu acelei case în care se întoarce un suflet, în care se naşte cineva din nou! Fiindcă oriunde se naşte într-o casă cineva din Duhul şi din Cuvântul dumnezeiesc, acolo se petrece o minune dumnezeiască.
Şi răsare o lumină a vieţii, vestitoare de viaţă.

Atunci toţi ar trebui să-L binecuvânteze pe Domnul cu mulţumire şi recunoştinţă, ca pentru împlinirea celei mai mântuitoare făgăduinţe.

Atunci părinţii ar trebui să-I mulţumească cu lacrimi lui Dumnezeu, căci fiul lor va fi un sfânt al lui Dumnezeu, din pricina căruia şi ei vor fi binecuvântaţi nu numai pe pământ, ci şi în cer.

Atunci fiii ar trebui să-L slăvească pe Dumnezeu pentru că părinţii lor le vor fi de două ori mai folositori.
Atunci soţul ar trebui să-L slăvească pe Dumnezeu, căci, prin soţia sfântă, va fi sfinţit şi el (I Cor. 7, 14)…
Şi fraţii, la fel, pentru că prin fratele întors la Dumnezeu ei înşişi vor fi mai aproape de El.

Şi Dumnezeu, venind prin cel credincios în casa lor, va fi şi El mai gata să‑i primească şi pe ei.
Aşa Îşi arată Dumnezeu cea mai mare milă nu numai faţă de sufletul ales, ci chiar şi faţă de familia şi casa lui.

Slavă Ţie, Milostivul nostru Dumnezeu, Care i-ai mântuit pe mulţi părinţi prin copiii lor, şi pe mulţi soţi prin soţii lor,

şi pe mulţi fii prin părinţii lor, şi pe mulţi fraţi şi surori prin cei din casa lor!

Slavă Ţie prin tot ce faci Tu prin noi şi prin tot ce fac cei mai iubitori de Tine dintre noi!
Te rugăm, cum i-ai făcut pe alţii o binecuvântare pentru noi, să ne faci şi pe noi pentru alţii.

Şi pe toţi pentru Tine. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns