Meditaţii

Atunci pământul s-a cutremurat

Cântarea lui David – II Samuel 22, 8

Omul lui Dumnezeu zice despre Domnul: În strâmtoarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu. Din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui.

Atunci pământul s-a cutremurat (II Sam. 22, 7-8)…

Iată ce poate face rugăciunea fierbinte a unui om după inima lui Dumnezeu…

Strigătul unui suflet credincios este totdeauna ascultat, iar Dumnezeu pune în mişcare toate puterile care sunt de trebuinţă, spre împlinirea cererii aceluia care şi el îşi pune în mişcare toate puterile sale ca să împlinească cererile Domnului.

Iată câte pilde şi făgăduinţe cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu, spre a ne încredinţa pe noi de ascultarea rugăciunilor:
de câte ori l-a ascultat Domnul pe Avraam (Facere 18, 22-23; 20, 17);
de câte ori, pe Moise (Numeri 11, 2; Deut. 9, 18-29);
de câte ori, pe Samuel (I Sam. 12, 18-24);
de câte ori, pe David (Ps. 18, 6; 31, 22; 57, 2-3);
pe Daniel (Dan. 6, 10-28; 9, 17-27);
pe alţi prooroci (Iosua 10, 12-13; I Împ. 13, 6; II Împ. 4, 33);
pe Sfinţii Apostoli (Fapte 4, 24-31; 5, 19; 16, 25-26);
pe credincioşii care se rugau (Iacov 5, 16-18; Ioan 9, 31; I Ioan 3, 22).

O, câte făgăduinţe cuprinde Cuvântul Sfânt pentru noi!

Şi de câte ori ne-a ascultat Dumnezeu chiar propriile noastre rugăciuni, când din stări grele am strigat cu lacrimi şi cu credinţă către El, chemând în ajutorul nostru Numele cel puternic şi sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos!

De aceea, în orice stări grele am ajunge, să ştim să ne bizuim puternic pe Numele Domnului Iisus Hristos. Să trăim o viaţă de adâncă sfinţenie şi de smerită ascultare de voia lui Dumnezeu – apoi să nu ne temem de nimic.

Căci, chiar dacă ar trebui să cutremure pământul, Dumnezeu ne va asculta rugăciunea şi va veni în ajutorul nostru.

Slavă veşnică Ţie, Atotputernic şi plin de iubire Dumnezeul nostru, Care, pentru un suflet care se cutremură de teama ascultării Tale, cutremuri şi Tu toate puterile, spre a-i asculta rugăciunea şi a-i veni în ajutor.

Cutremuri zidurile,
cutremuri temniţele,
cutremuri pe toţi vrăjmaşii,
căci în Mâna Ta sunt toate.

Te rugăm să ne dăruieşti şi nouă totdeauna o rugăciune cutremurătoare, vrednică de un răspuns cutremurător. Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns