Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Au ales iadul ca locuinţă

Au ales iadul ca locuinţă

Au ales iadul ca locuinţă

În Biblie, iadul este înfăţişat în mai multe feluri de expri-mare, ca acestea: locuinţa morţilor, chinul cel veşnic, hades, adică lumea celor morţi etc. În Noul Testament, acelaşi înţeles, exprimat prin cuvintele: osânda şi suferinţa veşnică, aruncaţi în adânc, închisoare cu întuneric deplin, gheena. Iar cuvântul sau denumirea iad a fost rostit de Mântuitorul în valea Hinomului, un loc afară de Ierusalim, unde se aruncau gunoaiele. I se mai zice foc. Dumnezeu are un foc care va arde veşnic, unde chinurile nu se sfârşesc niciodată. Acest foc veşnic este pregătit de Dumnezeu diavolului şi îngerilor lui. Prin părtăşia păcatului, oamenii răi şi neascultători se fac vinovaţi înaintea lui Dumne-zeu ca şi diavolii cărora le slujesc; de aceeaşi călcare a voii Sale se fac vinovaţi.

Dumnezeu are puteri nebănuite de noi. Moise a văzut un rug arzând fără mistuire. Cei trei tineri din captivitatea babiloneană, evrei fiind, au fost aruncaţi în foc, pentru că se închinau Dumnezeului Adevărat, iar focul nu i-a mistuit. Şi limba este un foc – ne va spune Sfântul Iacov – este o lume de nelegiuiri. Limba este unul din mădulare, care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii când este aprinsă de focul gheenei (cf. Iac 3, 6). Unii oameni se amăgesc crezând că focul gheenei ni s-ar prezenta simbolic şi nu real. Această înţelegere omenească nu schimbă realitatea fierbinţelii focului gheenei. Fierbinţeala focului gheenei nu se schimbă după planul de înţelegere sau de voinţă al oamenilor. Dumnezeu are un foc care va arde fără mistuire, a cărui fierbinţeală întrece orice bănuială omenească: mai mare ca o bombă cu atom, hidrogen, laser sau alte realizări omeneşti, acestea fiind din lumea aceasta, celălalt din lumea cealaltă, nematerial, căci oamenii vor fi înduhovniciţi, înviaţi cu trup nesupus putrezirii.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *