Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home admin

Author Archives

Să-I cântăm şi să-I cântăm

Să-I cântăm şi să-I cântăm Domnului Iisus, veşnic slavă-I datorăm Celui Care-L adorăm mai frumos şi mai presus – Domnului Iisus. Să-I cântăm, să-I cântăm, laude să-I dăm cât mai mult şi mai frumos Domnului Hristos! Să-I cântăm Lui ne-ncetat, dragi fraţi şi surori, El e-al nostru Minunat Domn şi Mire, şi-Mpărat,
Read more

„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă; nu precum dă lumea vă dau Eu“

Ceea ce lipseşte omenirii şi oamenilor de azi e pacea şi bucuria cea adevărată. Vuieşte lumea, vuiesc ţările şi popoarele de frământări, de nemulţumiri, de duşmănii, de necazuri. Şi vuieşte nu numai lumea, ci vuieşte în acest clocot şi viaţa oamenilor. Ori încotro ne-am întoarce ochii, nu vedem decât certuri,
Read more

„Şi s-a rezemat Ioan pe pieptul lui Iisus…“

O, ce reazem dulce şi sfânt este acesta! Istoria Cinei celei de Taină este plină de duioşie religioasă şi de adânci învăţături sufleteşti. Mişcător este îndeosebi un amănunt pe care Evanghelistul Ioan îl istoriseşte astfel: „Iisus, zicând aceasta, S-a tulburat cu duhul şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că unul
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!