Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Editor

Author Archives

Ce fericită este părtăşia dragostei între inimile care se iubesc cu adevărat!

8. Ce fericită este părtăşia dragostei între inimile care se iubesc cu adevărat! Acolo unde este o adevărată iubire, până şi supărările sunt numai nişte noi prilejuri de o şi mai puternică izbucnire a dragostei lor. O, de ar fi aşa totdeauna între noi şi Domnul nostru. Între noi şi fraţii noştri! 9. Ce dulci […]
Read more

Cântarea Domnului este cea mai fericită, cea mai inspirată, cea mai răsplătită

11. Din vremea lui David şi a urmaşilor săi, au rămas cele mai minunate cântări de laudă şi de rugăciune spre slava Domnului. Nici o altă epocă din viaţa poporului credincios n-a mai fost atât de bogată în simţăminte curate şi înălţătoa-re faţă de Domnul Dumnezeu ca epoca lui David, cea dominată de căldura inimii
Read more

Voinţa ta de a umbla călăuzit de Duhul Sfânt

15. Poţi trage cu săgeata Cuvântului Sfânt într-o inimă acoperită cu scoarţa păcatului şi poţi să tot loveşti în ea cu Sabia Duhul Sfânt, şi poţi să tot încerci s-o înmoi cu lacrimile dragostei sau în cântările pocăinţei, sau cu rugăciunile şi rugăminţile mântuirii, – că ea rămâne adesea împietrită şi uscată, până
Read more

Ungerea şi pecetluirea cu Duhul Sfânt

Fr. Câmpeanu (Ogruţ) În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. „…Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.” Iată ce grăieşte Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu şi răsună la urechile fiecăruia dintre noi ca o datorie sfântă. Căci poate unii dintre noi am zice: Ce mi s-a încredinţat mie,
Read more

Fericiţi suntem noi când, după un îndelungat suiş greu, ajungem la un loc neted

6. Prigonirea nu poate să ţină pe totdeauna. Căci este nevoie ca cei căzuţi şi plecaţi să fie înlocuiţi prin noi chemaţi. Dar nici lărgimea nu poate să ţină prea mult, fiindcă atunci totul s ar lenevi, prăbuşindu se în formalism şi în destrăbălare. 7. Totuşi cât de fericiţi suntem noi când, după un îndelungat […]
Read more

Duhul Sfânt este Bunătatea Dumnezeirii, este Harul Dumnezeirii, este Lucrarea Dum¬nezeirii.

Titus Niculcea (Marginea) În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. E foarte zguduitor momentul acesta! Ceea ce simte inima mea, nu poate să povestească în cuvinte. Aşa sunt simţămintele spirituale. Vă rog să mă credeţi, credeţi-mă şi vă cred că şi frăţiile voastre sunteţi în asemenea sentimente ca
Read more

Fericit este şi fericit să fie în veci sufletul care pune legământ

17. Cântarea este ceva atât de legat de inima noastră, încât fiecare simţim o adâncă nevoie de a cânta sau de a asculta o cântare. Fără cântare nu putem fi, ca fără iubire. Căci acestea amândouă merg totdeauna împreună. Cine iubeşte, acela şi cântă. Cine cântă, acela şi iubeşte. Cânţi pentru ceea ce iubeşti. Şi
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!