Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Editor

Author Archives

În sulul Cărţii este scris despre Mine

Întreagă Biblia Îl vesteşte şi Îl mărturiseşte pe Domnul Iisus. Vechiul Testament Îl arată pe El că va veni, iar noul Testament ni-L descoperă pe Dumnezeu venit în trup. A citi Biblia înseamnă a-L căuta pe El, lucrarea Lui, mântui­rea, voia lui Dumnezeu şi făgăduinţele Lui minunate făcute celor ce cred în El. De
Read more

O învăţătură pentru noi toţi – Niciodată în adunările noastre nu trebuie să vorbim noi

Fraţilor dragi, gândiţi-vă bine la citatul acesta: „Duhul Sfânt nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit”… E o învăţătură pentru noi toţi. Niciodată în adunările noastre nu trebuie să vorbim noi. Trebuie să vorbească Duhul lui Dumnezeu prin noi. Noi suntem cablul sau conducta prin care Duhul lui […]
Read more

”De ce nu mai este har peste întâlnirile noastre frăţeşti?…”

  Să privim la felul adunărilor primilor noştri fraţi creştini şi la adunările noastre de astăzi… Pe drept cuvânt, poetul nostru scump spune: „Să fie oare toate acestea în zadar? Sunt minţi prea mult uscate, ori sunt prea mari păcate, de nu mai este har?” M-am întrebat şi aseară şi mă întreb şi acum: De
Read more

Fraţilor, surorilor, să nu vă îndoiţi de Lucrarea asta niciodată! Domnul a pus peste ea Numele Lui.

Să ne întoarcem la dragostea dintâi! La credinţa frumoasă a părinţilor noştri. Să respectăm tot Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fie o seară când să ne culcăm fără rugăciune; să nu fie o dimineaţă când să ne sculăm fără rugăciune. Să nu fie un drum la care să pornim fără rugăciune. Câte primejdii şi pericole […]
Read more

Noi trăim acum o vreme însemnată în Cuvântul lui Dumnezeu… vremea când se face alegerea.

Noi trăim acum o vreme însemnată în Cuvântul lui Dumnezeu şi aş vrea să v-o spun. Noi trăim în vremea când se face alegerea. Alegerea pentru un viitor care va urma şi alegerea pentru veşnicie. Şi alegerea se face prin trei mijloace. Spunem lucrul acesta după cum vedem în Vechiul Testament că proorocul Ilie era
Read more

Ceata fariseilor există şi azi

CUVÂNTUL PĂRINTELUI ARH. SCRIBAN rostit la încheierea adunării ostaşilor din ziua de Sf. Ilie[1]   Pe lângă cele spuse la început, acuma vă voi spune ceva din lu­crurile de gospodărie. Viaţa osta­şului trebuie să fie întocmită deo­sebit de a celorlalţi oameni, ca astfel, când lumea va vedea că un soi de
Read more

Fratele Andrei LAPADUȘ din Sibiu

Fratele Andrei LAPADUȘ din Sibiu, s-a născut în 24 ianuarie 1924 în comuna Hăpria, jud. Alba. Fratele Andrei a fost un activ credincios al Biserici, încă din tinerețe făcând parte şi din Lucrarea duhovnicească Oastea Domnului. S-a căsătorit cu sora Maria Ursa, cărora Dumnezeu le-a dăruit doi copi. Sora Maria a
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!