Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Editor

Author Archives

Meditaţii la apostolul din duminica a 19-a după Rusalii – II Cor. 11, 31-33; 12, 1-9 –

31. „Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint.“ Versetul 31. Dumnezeu ştie… Adevăratul om al lui Dumnezeu – omul care, prin naşterea din nou, a devenit fiu al Tatălui şi apoi, împreună-lucrător cu El, în câmpul Evangheliei şi în câmpul mântuirii –
Read more

Despre tăcere

Tăcerea nechibzuită şi fără rost este mai rea decât multa vorbărie, iar cea cu măsură nu face niciun rău, ci smereşte încă şi dă putere pentru săvârşirea nevoinţelor şi a ostenelilor.Însă lipsa de măsură şi în una şi în alta face foarte mult rău.(Cuviosul Macarie,24,Vol.3, pp.96-97) Să te înveţi cât poţi de mult
Read more

Despre sensul Sfintei Împărtăşanii în viziunea preotului, ce se află între spovedanie şi duhovnicie

Doctorand Stelian Gomboş Spovedania – Poarta Cerului Preotul, instituit de Mântuitorul nostrum Iisus Hristos în viaţa Bisericii prin Sfinţii Apostoli, are misiunea de a sfinţi prin Sfintele Taine şi Ierurgii, de a învăţa prin cuvânt şi prin exemplul personal, şi de a sluji în Biserică şi în tot locul lui Dumnezeu
Read more