Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cine mai are suflet de frate faţă de cel ce trage în jug, când el este sus pe scaunul căruţei?…

Cine mai are suflet de frate faţă de cel ce trage în jug, când el este sus pe scaunul căruţei?…

Cine mai are suflet de frate faţă de cel ce trage în jug, când el este sus pe scaunul căruţei?…

1. Falşii eliberatori i-au înlocuit pe nişte asupriţi cu alţii, dar n-au putut nimici asuprirea de peste toţi niciodată. Numai Hristos este Unicul Eliberator adevărat.
În numele milei pentru alţii, falşii binefăcători şi-au urmărit propriul lor interes. Numai Hristos este Unicul Binefăcător adevărat al tuturor.

2. În tot lungul istoriei oamenilor, lacrimile nu s-au uscat, ci au trecut numai din ochii unora în ai altora.
Gemetele n-au încetat, ci au izbucnit numai din alte guri.
Silnicia n-a dispărut, ci a trecut numai asupra altor nevinovaţi,
fiindcă oamenii, în loc să-L aleagă pe Hristos, şi-au ales mereu pe Baraba…
Şi barabele aşa le ştiu plăti celor ce îi aleg.

3. Toate relele sunt mereu mai înmulţite decât înainte.
Mai amare de cum fuseseră.
Mai nemiloase decât în trecut.
Cu atât mai mult cu cât sunt mai otrăvite de dorinţa tot mai mare a răzbunărilor, de lăcomia hămesiţilor şi de cruzimea metodelor.

4. Cine mai are milă când se dezlănţuie asuprirea în numele libertăţii omului?
Cine mai are măsura dreptăţii în ceasul judecăţilor în numele eliberării?
Cele mai mari crime s-au făcut totdeauna în numele Justiţiei.

5. Cine mai are suflet de frate faţă de cel ce trage în jug, când el este sus pe scaunul căruţei?…
Care împărat, în afară de Hristos, s-a aşezat el în-suşi în jug şi le-a grăit supuşilor săi: „Acum luaţi şi voi jugul meu”?
Care mântuitor, în afară de Hristos, a mai luat crucea şi, ducând-o, să spună ucenicilor săi: „Cine vrea să mă urmeze, să-şi ia crucea sa şi să vină după mine”?
După Mine, nu Eu după el.

6. Cel care se mulţumeşte cu al său este omul mulţumit.
Dar omul fericit este numai acela care poate să dea şi din al său altuia, care are mai puţin ca el,
aşa cum a făcut Domnul Iisus, Care, venind în lu-me, S-a dat pe Sine pentru noi toţi, spunând: Jertfa Mea a adus mântuirea voastră, iar jertfa voastră va aduce mântuirea lumii.
Nici un mântuitor din lume n-a mai făcut aşa.
Nu, pentru că numai Iisus era Cel adevărat.

7. Nici un învăţător, în afară de Hristos, n-a mai aplicat el însuşi mai întâi învăţătura sa asupra lui,
dându-şi tronul său, dându-şi slava sa, dându-şi pu-terea sa, viaţa sa, jertfa sa pentru supuşii săi.

8. Hristos Domnul, avându-le pe toate acestea şi jertfindu-le pentru ai Săi, S-a dovedit Singurul Mântuitor Adevărat.
Nici unul, în afară de Hristos, n-a mai făcut aşa.
Şi numai El ne-a ajutat şi pe noi să putem face astfel – pe cei care putem.
Cine mai are milă, mai mângâie şi mai eliberează cu adevărat pe cei asupriţi, afară de El?
Cine îşi mai dă viaţa pentru supuşii săi aşa ca Iisus, când toţi ceilalţi cer ca alţii să-şi dea viaţa pentru ei?

9. Iubirea e martoră. Adevărul e martor. Conştiinţa noastră e martoră la fel, că nimeni altul decât Iisus Hristos n-a mai avut o milă desăvârşită de noi toţi ca El.
Numai El ne-a învăţat şi ne-a făcut în stare să ne dăm şi noi viaţa pentru fiii noştri de la El.

Traian Dorz, din ”Sãgețile biruitoare”

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!