Traian Dorz

Avem o Cetate tare…Isaia 26, 1

Sfântul profet Isaia a fost un om al marii şi desăvârşitei credinţe. Duhul lui Hristos – Care era în el şi Care l-a inspirat să vorbească şi să scrie atât de minunat despre Patimile lui Hristos şi despre slava de care aveau să fie urmate, după cum spune Sfântul Apostol Petru (I Petru 1, 11) – i-a descoperit totul în chip aşa de luminos, încât proorocul Isaia vorbeşte despre ele ca unul care ar fi văzut cu ochii săi şi ar fi pipăit cu mâinile sale (I Ioan 1, 1).

Ce minunate imnuri de biruinţă sunt toate cântările sale! Cât de limpede vede el prin credinţă tot planul mântuirii alcătuit de înţelepciunea lui Dumnezeu, împlinit de jertfa Domnului Iisus Hristos şi desăvârşit prin lucrarea Duhul Sfânt – toate profeţite de acest mare om al lui Dumnezeu.

După ce citeşti Noul Testament, pătrunzându-te de tot luminosul adevăr descoperit de Hristos, de toată taina dragostei dumnezeieşti cu privire la Biserică şi la Judecată, la răsplătire şi la veşnicia viitoare, recitind cartea Profeţiilor lui Isaia, rămâi uimit cu câtă limpezime i-a vorbit lui Duhul lui Hristos despre toate aceste adevăruri, cu aproape o mie de ani înaintea naşterii Domnului.

Iată ce minunat vorbeşte el despre Cetatea Viitoare, parcă vorbeşte Sfântul Apostol Ioan (Apoc. 21, 2-4) sau Sfântul Apostol Pavel (Gal. 4, 26; Evrei 12, 22).

Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură. Deschideţi porţile ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.

Celui cu inimă tare Tu îi chezăşuieşti pacea… Da, pacea, căci se încrede în Tine.

Încredeţi-vă în Domnul pe vecie. Căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.

Cât de fericiţi sunt cei ce se încred în Dumnezeu! Tot ce făgăduieşte Cuvântul Lui este numai strălucire şi bucurie veşnică pentru ei.

Slavă Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, al Cărui Cuvânt ne-a vorbit şi în trecut cu aceeaşi putere şi lumină cum vorbeşte şi azi!
Şi, din toate vremurile, de la toţi trimişii Tăi, adunăm tot mai fericite încredinţări despre harul pe care ne-ai învrednicit să-l aflăm când am venit la Tine.

Te rugăm, păstrează-ne statornici şi roditori în ascultarea Ta, ca să ne învrednicim de tot fericitul Viitor pe care ni l-ai făgăduit. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns