Mărturii Meditaţii Traian Dorz

BIHOI NICOLAE din Ezeriş – Caraş

Intrat în Oastea Domnului din anul 1930, a fost unul dintre cei mai harnici desfăcători de cărţi şi foi de la Sibiu. Cutreierând sate şi târguri şi înfruntând multe primejdii, fratele Nicolae Bihoi L-a slujit pe Domnul, ajutând multe suflete să afle calea mântuirii. A luat parte la toa­te marile adunări frăţeşti, rămânând prin toate statornic şi harnic alături de învăţătura sănătoasă şi dragostea fierbinte a Oastei dintâi şi faţă de Părintele Iosif.

El a fost stegarul Oastei din Ezeriş, iar la sfârşitul vieţii sale şi-a scris un caiet întreg despre activitatea şi amintirile lui din viaţa de ostaş al Dom­nului.  Aces­ta va fi păstrat ca un document istoric, fiind plin de fapte şi adevăruri minunate. El şi-a păstrat steagul şi medalia lui de ostaş până la sfârşit, când le-a predat spre veşnică păstrare Lucrării Domnului.

Faptele frumoase şi neuitate ale tuturor acestor fraţi şi ale multor altora care au purtat frumos Cuvântul Mântuitorului şi solia Oastei Sale de la început şi până la moarte au avut ca rod mântuirea multor mii de suflete şi înfiinţarea multor adunări ale Oastei în care cei ce-L caută pe Dumnezeu află mântuirea şi bucuria vieţii lor. Domnul să le facă parte de răsplata Lui cea veşnică. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

 

Fraţii şi surorile din Ezeriş, în 1934

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

Lasă un răspuns