Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Binecuvântată este Împărăţia care vine

Binecuvântată este Împărăţia care vine

Binecuvântată este Împărăţia care vine

Marcu 11, 10

Hristos Iisus intra ca împărat în Ierusalim ca într-o capitală. Cu El, Cel binecuvântat, venea o Împărăţie binecuvântată. Şi Duhul lui Dumnezeu, Care grăia atunci prin gura mulţimilor, a vestit adevărul întreg: Împărăţia lui Hristos avea să fie singura Împărăţie binecuvântată. Alcătuită dintr-un singur popor binecuvântat şi stăpânită de o singură lege binecuvântată: iubirea. Această singură Împărăţie avea să fie nebiruită. Acest singur popor avea să fie fericit. Şi această singură lege avea să fie veşnică. Pentru că acest singur Împărat avea să fie Dumnezeu şi Om, Stăpân şi Rob, Domn şi Prieten, Răscumpărător şi Preţ, Cel care cere şi Cel care dă, Altar şi Jertfă. Şi El garanta binecuvântarea ei . În tot haosul care domneşte în lume… în toată nestatornicia tuturor împărăţiilor, legilor şi stăpânilor, un singur lucru este adevărat şi fericit. Împărăţia care vine, a Împăratului Hristos. Pentru această Împărăţie ne rugăm cu toţii de fiecare dată când rostim «Tatăl nostru».

Numărul poporului care face parte din această Împărăţie creşte zilnic prin puterea lui Dumnezeu. Şi toţi cei care se supun Legii ei celei noi, care este adevărata iubire, devin fiii şi moştenitorii ei. Astfel aceştia învaţă să vorbească o singură limbă, să se privească în­tr‑un singur fel, să umble pe un singur drum, să dorească un singur lucru şi să meargă spre un singur ţel. Preţuindu-se în felul cel mai simţit unul pe altul, fiecare respectând convingerile celuilalt, ei tind mereu din orice parte spre aceeaşi ţintă. Luptă pentru acelaşi scop. Se străduiesc să urmeze aceeaşi pildă a Domnului lor. Ca să ajungă în acelaşi loc, pentru că toţi sunt binecuvântaţi. Altfel n-ar face parte din acest popor. Căci nu acela este care se laudă singur, ci acela care dovedeşte prin trăirea lui sfântă, după pilda şi voia lui Hristos. Acela este un fiu al acelei adevărate Împărăţii, al cărei Împărat este Cel Binecuvântat, adică Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul.

Binecuvântată este Împărăţia Ta, Iisuse Doamne, pentru că ea este Împărăţia care vine… Te rugăm, ajută-ne ca printr-o trăire sfântă şi evlavioasă să aşteptăm şi să grăbim venirea ei tot mai mulţi şi mai mult (II Petru 3, 11-12). Şi Te rugăm să-i chemi şi să-i alegi mereu pe toţi oamenii până când toţi vor fi vrednici să intre acolo. Pentru ca vrăjmaşul Satana să rămână singur şi să nu se bucure el de nici un suflet. Că nu el, ci Tu, Iisuse, Ţi-ai dat viaţa pentru noi toţi. Slavă veşnică Ţie! Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Author: admin

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *