Meditaţii

BISERICA ŞI CULTURA MULŢIMII

O mărturie a Oastei Domnului din trecut

Prin Oastea Domnului, a intrat în ţara noastră un suflet nou, din care răsare o ţărănime nouă!

Una din tânguirile cele mai mari în ţara noastră, în ziua de azi, este că încă n-am izbutit să dăm poporului nostru ştiinţa de carte.

Cu toate împrejurările grele, cu toată învăţătura scăzută a slujitorilor Bisericii în veacurile trecute, cu toate stingheririle aduse Bisericii în veacul al XIX-lea, când ea a început a nu mai fi socotită aşezământ de viitor pentru ridicarea luminată a păturilor populare, Biserica nu a încetat a fi ce a fost în trecut, ba încă a rămas până în ziua de azi singurul aşezământ care poate da ştiinţa de carte, până în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării. (…)

Un asemenea scris sporeşte şi noi avem tot mai multe dovezi că el nu încetează a răzbi, chiar când nu se aude de el, şi că este fruntea scrisului care intră în mâna poporului.

Noi avem în Ţara Românească, de 10 ani încheiaţi, un aşezământ care este o puternică dovadă în această privinţă. Este vorba de aşa numita Oastea Domnului de la Sibiu, care azi este răspândită peste tot cuprinsul ţării noastre şi a trecut şi în Serbia. Ea este un aşezământ de mai multă înviorare creştinească, a răzbătut mai mult la sate şi azi a izbutit să aibă peste 70.000 de părtaşi.

Nu voi vorbi despre alte amănunte ale întocmirii lui, fiindcă nu intră în raza cercetării noastre. Voi spune numai că, fiind aşezământ creştinesc, se împărtăşeşte şi el din trăsătura Bisericii, care este necesitatea cărţii. În adevăr, şi Oastea Domnului, fiind aşezământ de răspândire a lucrului ei duhovnicesc, are nevoie de carte. Pentru aceasta, şi-a înfiinţat în Sibiu tipografie, în care numai maşinile costă peste 2.000.000 lei. Apoi, din aceste maşini au ieşit până acum zeci de scrieri, în zeci de mii de volume, din care toate la un loc sunt peste 500.000 bucăţi. Afară de aceasta, ea mai tipăreşte două foi săptămânale: Lumina Satelor şi Oastea Domnului, care ies în peste 10.000 de bucăţi.

Cititorii tuturor acestora, în cea mai mare parte, sunt sătenii. Oastea Domnului are oamenii ei, care umblă cu căruciorul din sat în sat şi răspândesc cărţi. Sunt vânzători din care unii au împrăştiat prin sate cărţi de sute de mii de lei.

Este aceasta o lucrare culturală pentru răspândirea cititului?

Acum să se mai ştie un lucru: aceste scrieri nu sunt vândute, iar apoi rămân neatinse de mâna nepăsătoare către citit a ţăranului. Nu, ci părtaşii Oştii Domnului sunt o arătare nouă în ţara noastră. Ei sunt ţăranii dornici de carte. Sunt prinşi de un dor de citit şi de a se lumina, cum până acum n-am avut pildă în ţara noastră. În această privinţă, putem vorbi, fără a umfla nimic, că, prin Oastea Domnului, a intrat în ţara noastră un suflet nou, din care răsare o ţărănime nouă.

La congresul Oştii Domnului de anul trecut din Sibiu, au venit acolo ca la 2.000 de săteni din toată ţara. Unii au venit pe jos de la sute de kilometri, numai din setea de a fi împreună cu fraţii lor şi a gusta frăţia creştinească.

Toţi aceştia ştiu azi a cânta cântări creştineşti şi sunt nu se poate mai iubitori de carte. Până şi pe femei le vezi cu cartea în mână şi, după dânsele, copilele lor, care cresc în această atmosferă de luminare sufletească.

Se întâmplă cu oamenii aceştia lucru ciudat că ei, care în copilăria lor n-au putut fi dobândiţi sufleteşte să aibă poftă de învăţătură, sunt prinşi de dorul acesta abia târziu, după ce au ajuns bărbaţi, iar unii au îmbătrânit.

Înflăcăraţi de cuprinsul înălţător al scrierilor sfinte, doresc şi caută să înveţe a citi măcar acum. Sunt preoţi în felurite sate (Vasilescu din Sion, Prahova; Gafton din Rotari, Prahova; Petre Chirică din Iaşi, fost paroh într-un sat din Vaslui), care mărturisesc despre oamenii care s-au apucat să înveţe carte numai din dorul de a putea citi Sfânta Scriptură.

Alături de Sfânta Scriptură, ei citesc azi şi toate celelalte scrieri ale Oştii Domnului. Pe fiecare săptămână ei au cele două ziare ale Oştii şi se hrănesc sufleteşte cu ele.

Apoi iată că, prin acest aşezământ, noi avem azi o nouă lucrare, plină de izbândă, pentru pătrunderea cititului în popor. Nu a izbutit Şcoala, dar izbutesc întocmirile Bisericii sau gusturile sădite de ea.

Nu înseamnă şi aceasta că Biserica este până azi organul cel mai însemnat pentru răspândirea ştiinţei de carte în popor şi în aceasta ea nu poate fi înlocuită prin nimic?

Şi încă nu este Oastea Domnului singurul organism care lucrează în felul acesta. Dacă adevărat ea este o întocmire mai puternică şi cu o răspândire mai largă, sunt însă şi altele, care şi ele lucrează cu oarecare izbândă.(…)

Câte am înşirat noi, în cele de mai înainte, nu sunt singurele organe prin care Biserica îşi îndeplineşte această chemare a ei. Mai de la fiecare episcopie şi mitropolie se urmează cu măsuri, care duc ştiinţa de carte cât mai adânc în popor. Mai cu seamă însă sunt de luat în seamă înjghebările neoficiale, cum este Oastea Domnului şi altele ca ea, care îndeplinesc această chemare fără mijloacele băneşti ale oficialilor şi care izbutesc, cum nici pe departe nu izbutesc câte se trâmbiţează şi se lucrează prin măsuri din cancelariile ministerelor.

Deci Biserica prin nimic n-a putut fi înlăturată din starea ei de aşezământ cultural de treapta întâia şi ea este, înainte de toate, organul cel mai vânjos pentru a învăţa pe toţi oamenii ştiinţa de carte. Şcoala, cât este ea de Şcoală şi de ajutată, nu poate izbândi în aceeaşi măsură, pentru că nu se sprijină pe simţul adânc, zidit de veacuri, din inima sătenilor.

Arhim. Iuliu SCRIBAN, Biserica şi cultura mulţimii, în Biserica şi problemele sociale, Tip. Cărţilor Bisericeşti, 1933, pag.149-164.

Lasă un răspuns