Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home BUCURIA AFLĂRII DOMNULUI

BUCURIA AFLĂRII DOMNULUI

BUCURIA AFLĂRII DOMNULUI

1. Cel despre Care a mărturisit Tatăl,
Cel despre Care au dovedit apostolii,
Cel despre Care au adeverit martirii,
Cel pentru Care au suferit mucenicii,
Cel pe Care L-au slujit părinţii sfinţi,
Cel Care ne-a răscumpărat sufletele,
Cel Care ne-a dat învăţătura şi credinţa mântuitoare,
Cel Care ne-a dat Duhul Sfânt,
Cel Care ne-a umplut inimile de bucurie,
Cel Care ne garantează nouă pacea cu Dumnezeu, locul în cer şi viaţa veşnică
este Adevăratul Hristos, Mântuitorul nostru.
Iar acest Hristos are semnele Lui, condiţiile Lui şi dovezile Lui.
Nu vă opriţi la nici un alt hristos, oricât de lăudăros ar fi, oricât v-ar promite, oricât v-ar chema.
Ci căutaţi până Îl veţi găsi pe acest Adevărat Hristos.
Căci vai de cei care au căzut în cursele falşilor hristoşi.
Şi, o, ce mulţi mai sunt!

2. Pe omul cel cu cuget curat şi cu inimă smerită nu l lasă Dumnezeu să se înşele,
nici să ajungă în cursele hristoşilor mincinoşi.
Căutaţi deci să aveţi un cuget curat şi o inimă smerită în toate lucrurile,
dar mai ales în căutarea lui Hristos.
Atunci El nu vă va lăsa să vă rătăciţi.

3. Bucuria aflării Domnului Iisus n-are predici lungi,
nici vorbiri meşteşugit alcătuite (I Cor. 2, 4).
Dar are dovadă de Duh şi de putere…
Argumentul dumnezeieştii simplităţi este strălucit şi convingător, fiindcă este izvorât din adevăr şi din trăire. Glasul aflării lui Iisus este strălucirea ochilor,
lumina feţei,
puterea simţirii calde
şi a vorbirii adânci,
iar acela care are minte şi ochi îşi dă seama de valoarea acestor argumente
şi nu se mai îndoieşte de adevăr.

4. Nu interesează nici stilul, nici arta vorbirii tale,
nici vocabularul prea ales şi cioplit, rotund sau uns,
nici înfăţişarea ta bine pomădată,
nici gesturile largi şi studiate…
Căci pe sufletele care Îl caută pe Hristos în vorbirea ta chiar le doare şi le supără toate acestea.
Le este urâtă şi respingătoare orice căutare după laudele şi linguşirile lor
şi orice maimuţăreală de aceasta.
La un slujitor al Domnului şi la un vestitor al Sfin¬tei Evanghelii, acestea n-au ce căuta niciodată.
Pe sufletele dornice de Hristos le interesează numai ce spui şi cum spui tu despre Iisus,
le interesează numai adevărul,
le este foame numai după Hristos.
Arată-L aşa cum Îl doresc.
Altfel mai bine taci.

5. Ascultătorul te cercetează şi îţi caută fiinţa ta, să vadă dacă tu Îl ai pe Hristos
şi dacă i-L poţi da şi lui sau nu.
Îţi caută sinceritatea şi încredinţarea, convingerea mărturisirii tale, ca să ştie dacă te poate crede sau nu.
Dacă te poate urma sau nu.
De aceea tu fii un ostaş al Adevărului şi un mărturisitor al lui Iisus,
plin de putere, de curaj şi de iubire.
Atunci chiar dacă vei spune numai trei cuvinte ca Filip, sau cinci ca Pavel (I Cor. 14, 19),
sau zece ca Samariteanca,
vor fi de-ajuns pentru toţi ascultătorii tăi.
Dacă ei au urechi şi inimă, dacă au minte şi conştiinţă,
vor veni la Hristos.

6. Pe nimeni nu vei putea aduce cu adevărat la Dumnezeu niciodată dacă tu însuţi n-ai venit la El.
Pe nimeni nu vei putea mişca niciodată dacă tu însuţi nu eşti mişcat
şi nu este o mai mare nenorocire decât un astfel de „propovăduitor” –
şi pentru Cuvânt,
şi pentru ascultători.

7. Ce pătrunzători sunt ochii Domnului cei curaţi şi sfinţi!…
El, Care a făcut ochiul, s-ar putea să nu vadă? (Ps. 94, 9).
El, Care are ochi ca para focului, s-ar putea oare să nu pătrundă totul? (Apoc. 1, 14).
Dacă şi omul cu mijloacele sale vede acum atât de adânc, o, cum poate vedea şi cunoaşte Dumnezeu!
Dacă şi oamenii pot vedea şi cerceta creierul, ce conţine şi ce însuşire are,
cum să nu ştie Dumnezeu ce gânduri sunt în el?

8. De mâinile lui Dumnezeu poţi scăpa numai în braţele Sale,
mărturisindu-ţi cu lacrimi de pocăinţă şi de îndreptare păcatul.
Oricare ar fi urmările mărturisirii lui, El te va primi şi te va ierta.
Chiar dacă ar trebui pe dreptate să-ţi ispăşeşti păcatul cu ani de închisoare
şi cu toată averea ta de aici,
totuşi mărturiseşte-l!
Descarcă-ţi conştiinţa de el, mărturisindu-l şi acelora care au fost păgubiţi.
Mai bine să-ţi primeşti aici pe pământ osânda meritată pentru păcatul făcut decât să-l duci cu tine neis¬păşit în mormânt.
Şi să trebuiască să-l ispăşeşti dincolo (I Tim. 5, 24-25).
Ceea ce se ispăşeşte aici nu va mai trebui să fie ispăşit acolo.

9. Iisus a văzut şi toate milosteniile tale,
toate rugăciunile tale şi faptele tale făcute în ascuns,
credinciosule al Lui (Fapte 10, 4),
a văzut când tu puteai să faci păcatul, dar nu l-ai făcut,
a văzut când ţi-a fost greu să faci binele, dar l-ai făcut.
Iisus, Care l-a văzut pe Cain omorând,
l-a văzut şi pe Abel aducând jertfa neprihănită…
a văzut lumea păcătuind, dar l-a văzut şi pe Noe înfrânându-se,
a văzut Sodoma, dar l-a văzut şi pe Lot (II Petru 2, 4-9),
a văzut-o pe Sara cea necrezătoare, dar l-a văzut şi pe Avraam cel credincios.
Dumnezeu te vede făcând răul – nu-l face!
Dumnezeu te vede făcând binele – fă-l!

10. Iisus l-a văzut pe Iosif în închisoare
şi pe popor suferind,
şi pe Moise iertând,
şi pe David şi întinându-se, şi plângând,
şi pe Iona fugind,
şi pe Ieremia în groapă,
şi pe Maria plângând la mormânt,
şi pe Ştefan ucis,
şi pe toţi, pe toţi Iisus i-a văzut.
De-a lungul tuturor veacurilor, pe toată faţa pământului,
pe buni sau pe răi,
făcând binele sau răul,
Iisus-Dumnezeu i-a văzut.
Şi toate faptele lor sunt scrise înaintea Lui (Malea¬hi 3, 16).
Iar cărţile acestea vor fi deschise odată. Şi fiecare va fi judecat după cele ce se vor găsi scrise în Cartea Vieţii (Apoc. 20, 12).
Nu uita asta nicăieri. Şi nicicând.

va urma

Piatra scumpă / Traian Dorz. – Ed. a 2-a. – Sibiu : Oastea Domnului, 2014

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *